Visie
Visie op onderwijs en leren 

Onze ambitie is het ontwikkelen van een veelzijdig en stimulerend schoolprofiel, waarin we zoveel mogelijk maatwerk bieden in zowel leren als ontwikkeling. De sterke kanten van ons huidige onderwijs zijn de betrokkenheid van docenten en leerlingen, het brede en gevarieerde onderwijsaanbod, de interesse voor het onderwijs en de ontwikkeling daarvan, de sfeer van veiligheid en de opbrengsten in de zin van kansrijkheid, doorstroming en slaagpercentages. Tevens streven we naar samenhang in de leerstof die wij aanbieden. En wel zo, dat het voor leerlingen ook daadwerkelijk zichtbaar wordt wat de maatschappelijke relevantie is van datgene wat zij moeten leren. Dit alles komt terug in maatschappelijke thema’s die aangeboden worden. We willen graag werken aan het verder stimuleren van de prestatiemotivatie van leerlingen die dat nodig hebben en aan het beter benutten van de leermogelijkheden: het beste uit de leerling! 
De Savornin Lohman | v. Ghentlaan 51 1215 PN Hilversum | tel: 035 - 624 02 61 | fax: 035 - 624 62 16 | post@savorninlohman.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV