Zaakvakken

Team Zaakvakken


Aardrijkskunde

Bij het vak aardrijkskunde denk je vast aan topografie... Plaatsen uit je hoofd leren stampen. Dat is wat je op de basisschool vaak geleerd hebt. Hier op de Sav doen we niet zo veel aan topografie, al komt die kennis je wel van pas bij de onderwerpen die we wel behandelen.

Klas 1
In de eerste klas komen onderwerpen als weer & klimaat, cultuur, natuurrampen en bevolking aan de orde. Naast lessen over de leerstof zijn er ook lessen waarin je naar bepaalde landen gaat kijken om te zien hoe het onderwerp daar speelt. Zo kijk je bij het onderwerp rampen bijvoorbeeld naar Indonesië, waar een grote tsunami  is geweest en bij het onderwerp weer & klimaat naar het klimaat in Brazilië.

Vaardig
Daarnaast is er nog een aantal vaardigheden die je bij aardrijkskunde gaat leren. Zoals het werken met de atlas, het maken van grafieken en tabellen. En je leert hoe je een verslag maakt. Kortom, hopelijk genoeg nieuwe dingen die het tot een leuk vak maken.

Geschiedenis

Bij het vak geschiedenis leer je hoe de mensen vroeger leefden, welke uitdagingen ze mee te maken kregen en hoe onze wereld is geworden zoals hij nu is. Dit doen wij op de Sav met verhalen, films en veel digitaal lesmateriaal. De leerlingen leren van het verleden om te begrijpen hoe het heden wordt gevormd.


Levensbeschouwing en Burgerschapsvorming

Dit nieuwe vak is ontstaan door Godsdienst te combineren met de voorbereiding op maatschappijleer in klas 4. Tijdens de lessen houden wij ons bezig met diverse levensvragen en krijgen de leerlingen inzicht in het christelijk geloof.

In klas drie houden wij ons bezig met drie godsdiensten, waarvan wij in onze maatschappij invloeden terug kunnen vinden.


Projecten
Tevens hebben we onderdelen van dit vak ondergebracht bij de projecten. Denk daarbij aan Ideals, waarbij je in klas 1 geld gaat inzamelen voor een goed doel. In klas 3 gaan de leerlingen naar Den Haag. Daar leren ze meer over de democratie en vormen met een klein groepje een politieke partij. De week eindigt met een slot debat tussen de politieke partijen.


Toetsing vindt plaats door opdrachten, presentaties en schriftelijke toetsen. Maatschappijleer

In klas 4 verkennen we onze maatschappij/samenleving aan de hand van zes thema’s:
1. Wat is maatschappijleer?
2. Politiek
3. Multiculturele Samenleving
4. Media
5. Werk
6. Criminaliteit

Bij dit vak leer je wat feiten en meningen zijn, leer je debatteren en leer je kritisch te kijken naar diverse onderdelen van de maatschappij. Dit doe je aan de hand van ICT-opdrachten, werkstukken, presentaties en onderzoek. Je werkt  regelmatig samen en enkele onderdelen zijn ondergebracht bij projecten.

Elk jaar wordt de methode vernieuwd, waardoor alle informatie up-to-date is. Zo vormt het een goede basis voor Burgerschap, en bereidt je voor op een zelfstandige plek in de maatschappij.


Economie


Under construction


 
De Savornin Lohman | v. Ghentlaan 51 1215 PN Hilversum | tel: 035 - 624 02 61 | fax: 035 - 624 62 16 | post@savorninlohman.nlontwerp en realisatie SchoolMaster BV