Zaakvakken


Team Zaakvakken

Aardrijkskunde

Jij woont in een huis, dat huis staat in een straat en die straat ligt in een wijk, een stad, een provincie, een land, een werelddeel, ergens op aarde. Al die gebieden zijn ingericht door de mens. Bij aardrijkskunde leer je hoe de mensen die aarde hebben ingericht. Waar wonen mensen en waarom wonen ze daar? Hoe leven die mensen daar, wat doen ze om te overleven? Hoe is hun economie ingericht, hun bestuur, hun cultuur?

Je merkt al, aardrijkskunde is een heel breed vak waarbij het over allerlei onderwerpen gaat. Maar niet alleen de mens speelt een belangrijke rol in het vak. Ook de aarde zelf heeft invloed op de manier hoe we leven. Dan hebben we het over natuurlijke verschijnselen. Daarbij kun je denken aan het weer en het klimaat. Maar ook over hoe de wereld in elkaar zit. Hoe bergen en vulkanen ontstaan en waarom sommige landen last hebben van aardbevingen of tsunami’s.

Tenslotte leer je bij aardrijkskunde natuurlijk ook hoe je met een atlas werkt en hoe je grafieken en tabellen afleest en maakt. Ook het maken van een verslag en het werken met de computer is onderdeel van het vak. Kortom, aardrijkskunde is een van de meest veelzijdige vakken op school.

Geschiedenis

Geschiedenis gaat natuurlijk over het verleden. Bij het vak geschiedenis op de Sav leer je hoe de mensen vroeger leefden, met welke uitdagingen ze te maken kregen en hoe onze wereld is geworden zoals hij nu is. Je leert bijvoorbeeld over de Romeinen, de Middeleeuwen en de Tweede Wereldoorlog. Maar het vak heeft ook veel te maken met het heden. Je leert ook hoe het Nederland van nu is ontstaan.

 

Dit doen wij op de Sav met verhalen, films en veel digitaal lesmateriaal. Zo leer je over verschillende momenten in de geschiedenis, je gaat veel vragen beantwoorden en informatie zoeken. Daarmee kun je werkstukken schrijven, presentaties geven en toetsen maken.

 

Bij geschiedenis leren de leerlingen van het verleden om te begrijpen hoe het heden wordt gevormd.Levensbeschouwing en Burgerschapsvorming

Dit vak is voortgekomen uit het vak godsdienst, waarbij we de levensbeschouwing combineren met de voorbereiding op maatschappijleer in klas 4. Tijdens de lessen houden wij ons bezig met diverse levensvragen en krijgen de leerlingen in klas 1 en 2 inzicht in het christelijk geloof. We besteden op een afwisselende manier aandacht aan het ontstaan en de inhoud van de Bijbel en zo worden actuele thema's besproken met elkaar. In klas 3 houden wij ons bezig met de drie monotheïstische godsdiensten, waarvan wij in onze maatschappij invloeden terug kunnen vinden. Zo leren we de ander te begrijpen en te respecteren.


Projecten

Tevens hebben we onderdelen van het vak Levensbeschouwing en Burgerschapsvorming ondergebracht bij de projecten. Denk daarbij aan Ideals, waarbij je in klas 1 geld gaat inzamelen voor een goed doel. In klas 3 gaan de leerlingen naar Den Haag. Daar leren ze meer over de democratie en vormen met een klein groepje een politieke partij. De week eindigt met een slotdebat tussen de politieke partijen.

Toetsing vindt plaats door opdrachten, filmverslagen, presentaties en schriftelijke toetsen. 


Maatschappijleer

In klas 4 verkennen we onze maatschappij/samenleving aan de hand van zes thema’s:

1.   Wat is maatschappijleer?

2.   Politiek

3.   Pluriforme Samenleving

4.   Nederland en de Wereld

5.   Werk

6.   Criminaliteit

Bij dit vak leer je wat feiten en meningen zijn, leer je debatteren en leer je kritisch te kijken naar diverse onderdelen van de maatschappij. Dit doe je aan de hand van ICT-opdrachten, werkstukken, presentaties en onderzoek. Je werkt regelmatig samen en enkele onderdelen zijn ondergebracht bij projecten. Zie ook het vak Levensbeschouwing en Burgerschapsvorming, dat je voorbereidt op het vak maatschappijleer.


Elk jaar wordt de methode vernieuwd, waardoor alle informatie in de boeken en het digitale leermateriaal ook up-to-date is. Zo vormt het een goede basis voor Burgerschap en het bereidt je voor op een zelfstandige plek in de maatschappij.


Economie

Economie kijkt naar de manier waarop mensen schaarse bronnen verdelen. Iedereen moet keuzes maken, omdat we niet genoeg hebben om aan al onze wensen te voldoen. Economie is overal om je heen in de maatschappij. Het is handig om bijvoorbeeld iets over onze overheidsfinanciën te weten, zo kun je bepalen op welke partij je later gaat stemmen. 


Hoe ziet het schoolvak economie eruit op de Sav?

Vanaf de tweede klas krijg je economie. De methode is digitaal, dus je boek staat altijd online en daar maak je ook de meeste opdrachten. Daarnaast ga je veel producten maken om te laten zien wat je geleerd hebt. Wanneer je bezig bent met het maken van een poster of een cartoon, of als je een artikel aan het schijven bent, kun je rustig nadenken over wat je geleerd hebt. Zo heb jij meer tijd voor de eindopdracht en kan de docent beter zien of je het belangrijkste echt begrepen hebt. Daarom krijg je in klas twee en drie maar enkele repetities voor economie. Na klas 3 kun je kiezen of je er examen in gaat doen. Je hebt het nodig voor een diploma in het profiel economie.


Projecten

In de derde klas maakt economie ook onderdeel van het project ”Den Haag”. Economie is namelijk een vast onderdeel in de projecten bij de leerlijn ‘Ondernemend’. Een ander voorbeeld van economie en vakoverstijgend projectonderwijs is het profielwerkstuk. Die moet je in het examenjaar afronden. Als je een diploma wilt in het economisch profiel, dan kies je een economisch onderwerp voor je profielwerkstuk.


De Savornin Lohman | v. Ghentlaan 51 1215 PN Hilversum | tel: 035 - 624 02 61 | fax: 035 - 624 62 16 | post@savorninlohman.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV