Exact


Team Exact


Wiskunde

Eén van de vakken die je bij ons op de Sav krijgt is wiskunde.
Bij wiskunde denk je misschien aan rekenen. Maar wiskunde
is veel meer dan dat! In de wiskunde rekenen we met getallen,
werken we met rui
mtelijke figuren en grafieken. Wiskunde gaat
dus over: afstanden, vormen, verhoudingen en perspectief.
‘Wis’ betekent zeker en ‘kunde’ wet
enschap. Wiskunde is dus de
wetenschap van het zeker weten!

 

Nuttig
“Wiskunde, waar heb je dat nou voor nodig?!?” Met al die ingewikkelde symbolen en formules lijkt wiskunde soms maar weinig met het dagelijkse leven te maken hebben. Maar wist je dat je zelf elke dag met wiskunde te maken hebt? Bijvoorbeeld bij het zetten van de wekker met de goede tijd om op te staan, uitrekenen hoeveel tijd je nog hebt voordat je naar school moet, het maken van je aanmaaklimonade met de juiste verhouding siroop en water, winkelen met korting, sportwedstrijden en puntentellingen bij games die je speelt.

Toepassen

Een verpleegster (juiste dosering medicijnen), een architect (schaaltekeningen),
een technisch tekenaar (tekenen met de juiste hoeken), een laborant
(werken juiste verhoudingen) en verder een diëtist, een gamedesigner,
een ICT-er, een administratief medewerker, een kok en een …..,
we gebruiken allemaal wiskunde. 


Interessante website
http://gt4.modernewiskunde.noordhoff.nl/sites/exact/
modernewiskunde/gt4/LMS/learningMethod.htmRekenen

Alle klassen krijgen gedurende 13 weken per jaar één lesuur rekenen. Tijdens de lessen bouwen we korte instructiemomenten in. Daarnaast werken de leerlingen tijdens de les en thuis aan hun programma. We maken hierbij gebruik van het programma Studyflow. Deze methode is te gebruiken op je chromebook, computer, laptop, tablet en smartphone.


Naast de reguliere lessen kunnen leerlingen zich inschrijven voor het Plusuur op dinsdagmorgen, waardoor ze 13 weken lang een uur extra rekenonderwijs krijgen. 

Bij dit vak krijg je de basis van het rekenen aangeleerd en blijf je het onderhouden. Door regelmatige toetsing hebben wij inzicht in het niveau van de leerlingen. Leerlingen kunnen ook excelleren door examen te doen op een hoger niveau, waardoor een vrijstelling voor de havo mogelijk is. Ondanks dat dit vak (nog) niet meetelt in de zak/slaagregeling van het examen, investeren wij stevig in de rekencapaciteit van onze leerlingen.


Natuurkunde en scheikunde

Bij natuurkunde leer je over veel dingen die in je omgeving gebeuren.
Het gaat dan over licht, geluid, elektriciteit, beweging, krachten enz.
Natuurkunde is belangrijk als je in de techniek verder wilt, maar ook
als je wilt begrijpen wat er in je omgeving gebeurt. Een mooi voorbeeld
is het programma Proefkonijnen: daar zit veel natuurkunde in, maar
ook scheikunde.
 Bij scheikunde leer je begrijpen hoe de stoffen in je
omgeving in elkaar zitten en hoe het mogelijk is dat de mens nieuwe
stoffen kan maken. Ook leer je wat de gevaren zijn van stoffen in je
dagelijkse omgeving. Het zijn leuke vakken omdat je er veel
van meemaakt in het gewone leven, maar ook omdat je ze nodig
hebt om met techniek verder te kunnen. 


Biologie

Wat is biologie? Als we kijken in de boeken van ‘Biologie voor jou’, dan staat er dat dit de leer van het leven is. Uit het Grieks: Bios is “Leven” en Logos is “Leer”. Alles wat leeft heeft dus te maken met biologie. Dan denk je misschien snel aan mensen en dieren, maar er zijn nog veel meer dingen die leven. Mensen, dieren, planten, schimmels en bacteriën staan bij biologie in het middelpunt. Je komt tijdens de lessen ook van alles te weten over deze organismen. Biologie leert je begrijpen hoe de natuur in elkaar zit en hoe het menselijk lichaam werkt. We gaan samen op zoek naar antwoorden op vragen als:

-      Wat gebeurt er met mijn lichaam als ik een wedstrijd aan het voetballen ben?

-      Hoe werkt een microscoop?

-      Hoe kan het dat planten groeien? Dit zijn slechts enkele van de duizenden vragen die beantwoord worden tijdens de biologielessen.

In de onderbouw en leerjaar 3 is biologie verplicht. Daarna kun je kiezen of je er examen in gaat doen. Je hebt het nodig als je bijvoorbeeld dierverzorger wilt worden, de richting van laboratoriumonderwijs op gaat of als je verpleegkundige wilt worden.

 In de eerste klas leer je de basis die je in de tweede, derde en vierde klas nodig hebt. Je leert wat cellen zijn en dat die niet met het blote oog te zien zijn.Daarom leer je werken met de microscoop, waardoor je cellen goed kunt zien.  Biologie houdt ook in "Werken in de natuur en onderzoek doen". In het klaslokaal is dit helaas niet altijd mogelijk. Wat wel mogelijk is om door middel van proefjes en practica de lesstof terug zien in het echt! Ook kun je in onze schooltuin “de Beroerde Grond” onderzoeken hoe planten groeien. Als we groenten gaan verbouwen, kun je die ok zelf opeten!

 Bij het vak biologie is ICT belangrijk, zowel voor de docent als voor de leerlingen. De leerlingen werken binnen de les met een eigen device, bij voorkeur de chromebook. De lesstof die we aanbieden, wordt binnen de les ondersteund door animaties, filmpjes en plaatjes. Met behulp van de devices kun je zelf (online) onderzoek doen. Dat bevordert de onderzoekvaardigheden van de leerlingen. Verder heb je de mogelijkheid om online toetsen te maken en te oefenen, extra uitleg te krijgen via het leerplatform, en opdrachten digitaal te maken en in te leveren. De Savornin Lohman | v. Ghentlaan 51 1215 PN Hilversum | tel: 035 - 624 02 61 | fax: 035 - 624 62 16 | post@savorninlohman.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV