Maatwerk

Plus-uur.

Een vast uur in de week hebben de leerlingen van leerjaar 1 tot en met 3 les buiten de klas: het ‘Plus-uur’. Je kunt kiezen voor bijvoorbeeld extra lessen in debat, sport, Anglia, Delf of biologie. Er is ook veel animo voor extra lessen wiskunde, rekenen, Nederlands en Engels.

 

Eigen keuze

Iedere periode maken we een nieuwe indeling, zoveel mogelijk gericht op de keuzes van de leerlingen. Leerlingen schrijven zich in onze elektronische leeromgeving in. Sommige leerlingen delen we vooraf al in, bijvoorbeeld omdat de remedial teacher uit testen heeft gemerkt dat die leerlingen een achterstand hebben.

 

Extra uitleg

Soms heb je iets meer uitleg of instructie nodig dan we in de les kunnen bieden. De docent maakt eventuele afspraken voor individuele bijlessen of steunlessen in het 0e uur of na de laatste les.

 

Remedial teaching

De remedial teacher begeleidt leerlingen bij hardnekkige problemen met taal (begrijpend lezen, spelling, dyslexie), met rekenen (dyscalculie) en met studievaardigheden (plannen). Deze extra begeleiding vindt individueel of in kleine groepjes plaats.

 

Talentontwikkeling

Versterkt Taal Onderwijs (VTO)

Wil je nog beter worden in Frans of Engels? Wie talent en ambitie heeft, kan extra lessen volgen en een certificaat halen. Een certificaat met waarde, ook in het buitenland.

 

VTO Engels: in klas 1, 2 en 3 kunnen leerlingen het VTO-Anglia programma volgen, waarbij ze ruim een uur per week extra Engels krijgen.

VTO Frans: in klas 3 en 4 kunnen leerlingen die Frans gekozen hebben het VTO-programma Delf Scolaire volgen, dat ook afgesloten kan worden met een examen en certificaat.

Zie verder bij Talentontwikkeling/talen.

Topsport Talent Shool

De Sav is een Topsport Talentschool: aan talentvolle (top)sporters met een NOC*NSF- status bieden we maatwerk om in sport èn school top te presteren. De speciale topsporttalentbegeleider ondersteunt de topsportleerling bij het combineren van topsport en studie. 

Zie verder bij Talentontwikkeling/topsport.


mevrouw Jap Sam
Docent Engels


mevrouw M. Rassers
Docent Frans
de heer J. van Room
Topsport talentbegeleider
De Savornin Lohman | v. Ghentlaan 51 1215 PN Hilversum | tel: 035 - 624 02 61 | fax: 035 - 624 62 16 | post@savorninlohman.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV