Studieadvies

College de Opmaat kiest ervoor om in de onderbouw op grond van de informatie van de toeleverende school en het intakegesprek (zie: aanmelding en toelating), de leerling te plaatsen in een klas waarin de structuur, de (groeps)aanpak en de manier van leren het beste bij hem past. Dit betekent dat in een klas leerlingen zitten met een basis of met een kader/theoretisch niveau. De leerling heeft een boekenpakket op basis of op kader/theoretisch (KT) niveau. De leerling die op kader/theoretisch niveau werkt krijgt zwaardere opdrachten en ook de toetsen wegen zwaarder. Onze docenten zijn gewend om in een klas hun lessen te geven op verschillende niveaus.
Het is gebleken dat in de onderbouw deze aanpak het beste aansluit bij onze visie en ons doel de leerling te begeleiden naar een passend traject in de bovenbouw.

Halverwege het tweede leerjaar wordt voor elke leerling definitief bepaald op welk niveau hij zal instromen in de bovenbouw. Dit gebeurt op grond van:

  • het cijferbeeld
  • de dia toetsen
  • het advies van het docententeam
College de OpMaat | Larenseweg 127 1221 CL Hilversum | tel: 035 - 695 01 72 | fax: 035 - 695 35 08 | info@collegedeopmaat.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV