Stages

Leren in de praktijk krijgt veel aandacht op College de OpMaat.
Doelstelling van de stage is om de leerling kennis te laten maken met de
arbeidsmarkt en de eisen die daar worden gesteld.
In onze visie hebben wij aangegeven dat wij ons onderwijs betekenis willen
geven door de theorie en praktijk met elkaar te verbinden.
Leren door te doen is een belangrijk uitgangspunt.
De leerling leert in een echte werksituatie.
De opdrachten en projecten die in de stage uitgevoerd moeten worden 
zijn gebaseerd op wat er is aangeboden in de theorielessen.
Daarnaast leert de leerling om met anderen in een organisatie samen te
werken, een werkplanning uit te voeren en je aan de afspraken te houden.    
Tijdens de stageperiode maakt de leerling stageverslagen en opdrachten. 
De stage wordt afgesloten met een presentatie.

Onderstaand schema is een overzicht van de stagemomenten per jaar.


College de OpMaat | Larenseweg 127 1221 CL Hilversum | tel: 035 - 695 01 72 | fax: 035 - 695 35 08 | info@collegedeopmaat.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV