Leerwerktraject

Binnen de profielen economie & ondernemen en zorg & welzijn biedt De Opmaat leerwerktrajecten voor leerlingen die meer praktijkgericht willen werken en leren. De leerling volgt Nederlands, rekenen en het profielgericht vak, behorende bij de sector die de leerling heeft gekozen. Hij sluit de vakken met een examen af. Voor beide vakken moet minimaal een zes gehaald worden. Daarnaast stellen wij verplicht dat de leerlingen twee dagen stagen binnen het gekozen profiel. Deze stage moet met een voldoende worden afgesloten.

Op het diploma staat vermeld dat de leerling de basisberoepsgerichte leerweg "leerwerktraject"heeft gevolgd. 

 

College de OpMaat | Larenseweg 127 1221 CL Hilversum | tel: 035 - 695 01 72 | fax: 035 - 695 35 08 | info@collegedeopmaat.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV