Examen
In klas 3 beginnen de leerlingen aan hun examenperiode. Dat betekent dat leerlingen te maken krijgen met schoolexamentoetsen, handelingsopdrachten en praktische opdrachten die meetellen voor het schoolexamen dat in klas 4 wordt afgerond.

Het schoolexamen en het centraal examen zijn aan officiële regels gebonden.

De school is verplicht de leerlingen uit klas 3 en 4 uiterlijk 1 oktober het Programma van Toetsing en Afsluiting (het PTA- boekje) uit te reiken.

Begin oktober krijgen ouders en leerlingen op een informatieavond uitleg over de exameneisen en de gang van zaken rondom toetsweken en examens.Ouders en leerlingen van De OpMaat kunnen door eerst in te loggen, vervolgens onder de button "leerlingen" het PTA- boekje inzien.
College de OpMaat | Larenseweg 127 1221 CL Hilversum | tel: 035 - 695 01 72 | fax: 035 - 695 35 08 | info@collegedeopmaat.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV