Activiteitendagen
Op activiteitendagen organiseert de school projecten, sport- en speldagen, workshops of excursies binnen en buiten de school.

De activiteitendagen staan vermeld op de jaarplanner die te vinden is onder de button "downloads".

College de OpMaat | Larenseweg 127 1221 CL Hilversum | tel: 035 - 695 01 72 | fax: 035 - 695 35 08 | info@collegedeopmaat.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV