Schoolafspraken

Veiligheid is belangrijk voor ons en onze leerlingen.

Er zijn op College de Opmaat afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan.

Huisregels

Leren en leven in een school waarin iemand zich thuis voelt, begint bij respect hebben voor elkaar. Schelden naar leerlingen of personeel en aan elkaar duwen of trekken wordt niet geaccepteerd. Vechten met elkaar betekent in vele gevallen naar huis gestuurd worden en vervolgens het inhalen van de gemiste lesuren na schooltijd. Om duidelijk te maken hoe het hoort gelden op College de Opmaat huisregels.

In de mentorles worden de huisregels besproken. De nadruk ligt dan op het belang en het naleven van de huisregels. Meer informatie over de huisregels staat op de website.


  1 Je bent vriendelijk naar iedereen.

  2. Je houdt je aan de afspraken die onze medewerkers met je maken.

  3. Je bent op tijd op school en in de les.

  4. Je doet actief mee met de les.

  5. Gedurende de schooldag ben je op het schoolterrein.

  6. Je rookt niet in school of op het schoolplein.

  7. Je eet en drinkt alleen tijdens de pauze.

  8. Je ruimt je eigen afval op. Je draagt bij aan het schoon en heel houden van het schoolgebouw en schoolplein.

  9. Je mag je mobiele telefoon alleen onzichtbaar en onhoorbaar bij je hebben.

10. Apparatuur (voor muziek, film of foto) mag alleen gebruikt worden met toestemming van een medewerker. 


In onderstaand protocol staan diverse situaties beschreven. Nuttig om te weten.

Regels en afsprakenCollege de OpMaat | Larenseweg 127 1221 CL Hilversum | tel: 035 - 695 01 72 | fax: 035 - 695 35 08 | info@collegedeopmaat.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV