Inspectierapport
De Inspectie heeft in 2015 een rapport over College de OpMaat gepubliceerd. 
U kunt het hier via de link openen.


Inspectie College De OpMaat.pdf
College de OpMaat | Larenseweg 127 1221 CL Hilversum | tel: 035 - 695 01 72 | fax: 035 - 695 35 08 | info@collegedeopmaat.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV