Visie

Vernieuwend onderwijsconcept College de Opmaat.

  • Wij zorgen voor een leeromgeving waarin Veiligheid, Eerlijkheid en Respect (VER) voor iedereen herkenbare waarden zijn.
  • Wij stimuleren leerlingen in hun groei naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
  • Wij bieden onze leerlingen de mogelijkheid om op een bij hun passende manier, tempo en niveau diplomagericht te werken.
  • Wij investeren in een goede relatie met leerlingen én hun ouder(s)/verzorger(s)


College de OpMaat | Larenseweg 127 1221 CL Hilversum | tel: 035 - 695 01 72 | fax: 035 - 695 35 08 | info@collegedeopmaat.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV