Schoolkosten

Ouderbijdrage  


Zoals elke school vragen wij een bijdrage voor de extra zaken die wij organiseren. Door op de onderstaande link te drukken verschijnt er een overzicht van deze kosten.


Wat vragen wij van ouders als bijdrage voor het onderwijs.


Studiekosten


Naast de vrijwillige ouderbijdrage worden ouders ook op de hoogte gesteld van de studiekosten die gemaakt zullen worden. 


Buitenlandreis


In het schooljaar 2018-2019 gaan we voor het eerst een reis naar het buitenland maken.

Als bestemming hebben we gekozen voor England en zal deze reis worden opgenomen in het PTA programma. De inschatting is dat de reis 300 euro zal gaan kosten. 

Er is hierover een aparte brief gestuurd. 


Brief buitenlandreis


Chromebook

College de Opmaat werkt naast boeken en andere werkvormen ook met digitaal materiaal. 

Wij vragen de leerlingen daarom een eigen device mee te nemen. 

Voordeel van een eigen device is dat de leerling daar zuinig mee omgaat en hij altijd gebruik kan maken van dit apparaat. 

Wij bieden als school u de gelegenheid om via een bedrijf een Chromebook aan te schaffen met een verzekering, zodat uw zoon/dochter als er toch iets met het Chromebook gebeurt, direct over een vervangend Chromebook kan beschikken. 

U kunt natuurlijk ook voor een ander apparaat kiezen, echter moet deze wel aan een aantal voorwaarden voldoen. 


Brief chromebooks mei 2018

Brief CampusShop VO - Chromebook

Brief meest gestelde vragen chromebooks


Wat te doen als u niet aan deze verplichtingen kan voldoen? 


* Bij het sociaalplein van uw gemeente zijn verschillende mogelijkheden om u te ondersteunen. Helaas verschillen de mogelijkheden per gemeente.

* Stichting leergeld ondersteunt in bepaalde situaties.

Indien u niet in aanmerking komt voor een van bovenstaande vergoedingen, neemt u contact op met de directeur. Deze nodigt u uit voor een gesprek. U dient er rekening mee te houden dat u moet aantonen dat u niet aan de verplichtingen kan voldoen. 

Wilt u hulp bij het uitzoeken van de mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met onze maatschappelijk werker.   


College de OpMaat | Larenseweg 127 1221 CL Hilversum | tel: 035 - 695 01 72 | fax: 035 - 695 35 08 | info@collegedeopmaat.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV