Gezonde school
College de OpMaat is hard op weg om een gezonde school te worden. Op diverse terreinen denken we na over hoe leerlingen bewuster met voeding en bewegen kunnen omgaan.

Inmiddels is het schoolplein al rookvrij voor alle leerlingen en medewerkers tijdens schooltijden. Een goede start!

College de OpMaat werkt effectief aan de gezondheid van onze leerlingen en personeel. De school werkt op een structurele manier aan gezondheid en dit is een belangrijk onderdeel van het schoolbeleid. Onze school besteedt aandacht aan educatie, beleid, omgeving en signalering. Gezondheidsbevordering maakt deel uit van de kerndoelen van het voortgezet onderwijs.

 

Voordelen van een Gezonde School

De belangrijkste voordelen zijn:

-      Betere gezondheid voor leerlingen en leerkrachten.

-      Gezondere leerlingen leveren betere schoolprestaties.

 

Vignet Gezonde School

Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die de gezondheid van hun leerlingen erg belangrijk vinden. Omdat onze school structureel werkt aan gezondheid hebben wij het Vignet Gezonde School aangevraagd.

Middelbare scholen kunnen daarnaast voor vijf thema’s een vignet aanvragen. Voeding, Bewegen en sport, Roken, alcohol- en drugspreventie, Relaties en seksualiteit en Sociaal emotioneel welbevinden. Onze school maakt zich sterk voor alle vijf thema’s!

 

Certificaat Voeding

Het thema Voeding gaat over gezond eten en drinken. Denk aan gezonde voeding in de schoolkantine, het aanbieden van gratis fruit in de pauze en het gebruik van lesprogramma’s over gezonde voeding.

 

Certificaat Bewegen en sport

Het thema Bewegen en sport gaat over het stimuleren van een actieve leefstijl. Denk hierbij aan het aanbieden van verschillende sport- en bewegingsactiviteiten. Leerlingen en personeel doen bijvoorbeeld mee aan de ‘Spieren voor Spieren’ run.

 

Certificaat Roken, alcohol- en drugspreventie

Dit thema gaat over het voorkomen van roken, alcohol- en drugsgebruik. Denk hierbij aan een rookvrij schoolplein, geen alcohol en drugs op schoolavonden/feesten en het gebruik van specifieke lespakketten.

 

Certificaat Relaties en seksualiteit

Bij het thema Relaties en seksualiteit staat de manier waarop wij aandacht besteden aan relaties en seksualiteit centraal. Denk aan onze visie op het thema, omgangsvormen, het gebruik van specifieke lespakketten, theatervoorstellingen over dit thema en aandacht voor Paarse zaterdag.

 

 

Certificaat Welbevinden en sociale veiligheid

Bij dit thema gaat het over het bevorderen van sociaal gedrag, het tegengaan van ongewenst gedrag en het tijdig signaleren van psychosociale problematiek bij leerlingen. Denk aan dagelijks contact met de mentor, Rots en Water en de vele gedragsspecialisten binnen ons team.

 

Alle hier genoemde thema’s komen ruim aan bod op onze school. Binnenkort hoopt College de OpMaat het Vignet Gezonde School en enkele certificaten te ontvangen.

 

Wordt vervolgd …

College de OpMaat | Larenseweg 127 1221 CL Hilversum | tel: 035 - 695 01 72 | fax: 035 - 695 35 08 | info@collegedeopmaat.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV