Schoolleiding

Rector 
Dhr. drs. J.G. Veenstra 
035-621 57 51 
j.veenstra@comeniusnet.nl


Conrector Onderwijs
Mw. F.A. Tiesing BEd & Ba
035-621 57 51
f.tiesing@comeniusnet.nl


Conrector a.i.
Dhr. O.J. van Helden MEL
035-621 57 51
o.vanhelden@comeniusnet.nl

__________________________________

Sectorleiding

1-2 mavo/havo en 3-4 mavo
Mw. dr. E.G. Otto-De Haart
035-625 50 51 
g.otto@comeniusnet.nl


1-2 havo/vwo en 3-4-5 havo
Dhr. E.M. van den Berg MA
035-621 50 50
e.vandenberg@comeniusnet.nl


Havo 1-2-3-4-5
Vacature


Vwo (atheneum en gymnasium) 1-2-3-4-5-6

Mw. drs. S.M.A.Q Enneking

035-625 50 55

s.enneking@comeniusnet.nl


Vwo (atheneum en gymnasium) 1-2-3-4-5-6
Vacature

____________________________________

Decanaat

Decaan en LOB-coördinator mavo
Dhr. S.B. Zuidema
035-621 57 51
s.zuidema@comeniusnet.nl


Decaan en LOB-coördinator havo
Dhr. R.R. Nijman
035-621 57 51
r.nijman@comeniusnet.nl


Decaan en LOB-coördinator vwo
Mw. drs. J.J van Houten-Stronkhorst
035-621 57 51
j.vanhouten@comeniusnet.nl


‘Laten we onze didactiek vooral richten op het volgende: Het zoeken naar en het vinden van een methode van onderwijzen, waardoor leraren minder uitleggen en leerlingen meer leren; waardoor scholen zich gaan kenmerken door minder lawaai, minder tegenzin en zinloos werk, maar door meer prestaties, plezier en blijvende voortgang.’

Jan Amos Comenius, ‘Didactica Magna’.

Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV