Schoolleiding

Rector
Dhr. drs. J.G. Veenstra
035-621 57 51
j.veenstra@comeniusnet.nl


Conrector Onderwijs a.i.
Dhr. O.J. van Helden MEL
035-621 57 51
o.vanhelden@comeniusnet.nl


Conrector Bedrijfsvoering
Dhr. drs. R. de Groot
035-621 57 51
r.degroot@comeniusnet.nlAfdelingsleiding

Havo/vwo 1-2
Dhr. E.M. van den Berg MA
035-625 50 50
e.vandenberg@comeniusnet.nl


Mavo/Havo 1-2 en mavo 3-4
Mw. dr. E.G. Otto-De Haart
035-625 50 51
g.otto@comeniusnet.nl


Havo 3

Dhr. M. van Brummelen
035-625 50 55
m.vanbrummelen@comeniusnet.nl


Havo 4 en 5
Dhr. G. van den Heuvel MEd
035-625 50 54
g.vandenheuvel@comeniusnet.nl


Vwo 3 en 4
Mw. drs. S.A.M.Q. Enneking
035-625 50 55
s.enneking@comeniusnet.nl


Vwo 5 en 6
Mw. F. Tiesing BEd & BA
035-625 50 54
f.tiesing@comeniusnet.nl


Decaan mavo
Dhr. S. Zuidema
035-621 57 51
s.zuidema@comeniusnet.nl


Decaan havo
Dhr. R.R. Nijman
035-621 57 51
r.nijman@comeniusnet.nl


Decaan vwo
Mw. drs. J.J van Houten-Stronkhorst
035-621 57 51
j.vanhouten@comeniusnet.nl‘Laten we onze didactiek vooral richten op het volgende: Het zoeken naar en het vinden van een methode van onderwijzen, waardoor leraren minder uitleggen en leerlingen meer leren; waardoor scholen zich gaan kenmerken door minder lawaai, minder tegenzin en zinloos werk, maar door meer prestaties, plezier en blijvende voortgang.’

Jan Amos Comenius, ‘Didactica Magna’.

Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV