Sectie natuurkunde

SECTIE Natuurkunde

De natuurkunde of fysica is van oorsprong de tak van wetenschap die algemene eigenschappen van materie, straling en energie onderzoekt en beschrijft. Zoals de meeste natuurwetenschappen wordt de natuurkunde beoefend in een wisselwerking tussen theorie en experiment (de zogenaamde wetenschappelijke methode). Deze methode passen wij tijdens de lessen toe. De natuurkunde lessen zijn zo ingericht dat de stof op verschillende manieren wordt aangeboden, zodat elke leerling de op verschillende wijze leert begrijpen. Een combinatie van theorie en praktijk staat centraal in de lessen. Door de aanwezigheid van een groot assortiment aan natuurkundige materialen kunnen er veel experimenten worden uitgevoerd. Hierdoor leren de leerlingen door het zelf te doen. Hiervoor wordt ook veel gebruik gemaakt van de computer, waar vele simulaties en metingen kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor wordt er een aansluiting gemaakt met de belevingswereld van de leerlingen.

Door de leerjaren heen wordt de natuurkundige kennis bij de leerlingen opgebouwd. Dit begint al in de eerste klas met Natech. De Natech lessen zijn een combinatie van Natuurkunde en Techniek. In deze lessen worden de eerste beginselen van de natuurkunde aan bod gebracht door middel van het eerst zelf maken van een product waarmee dit getest kan worden. Ze leren omgaan met elektriciteit door een inbraakalarm en zenuwspiraal te bouwen, of maken naar ontwerp een zelfrijdend karretje met elastiekaandrijving.

Vanaf de derde klas krijgen de leerlingen voor het eerst echt het vak Natuurkunde. Op de Mavo wordt dit gecombineerd met scheikunde tot het vak NaSk. In de derde klas krijgen de leerlingen de basiskennis van de natuurkunde aangeleerd op gebieden als Elektriciteit, Optica, Krachten & Beweging en Energie. De theorie wordt in de lessen van verschillende kanten belicht door middel van klassikale uitleg, opgaves uit en boek en practica. Op deze manier is voor elk soort leerling een handvat voor de theorie beschikbaar.

Voor alle niveaus wordt Natuurkunde na de derde klas een keuzevak. Bij het profiel N&T (in de Havo en Vwo) is het een standaard vak en bij de andere profielen kan het als keuzevak erbij worden gekozen. Vanaf hier worden de basisbegrippen uit de eerste drie klassen uitgebreid en worden de leerlingen voorbereid op het hoger onderwijs en het examen. Dit gebeurt door middel van theorie en praktijk en een uitgebreide examentraining.Activiteiten


Naast de lessen en practica worden er ook excursies georganiseerd van natuurkundige aard. Zo proberen we elk jaar met een groep leerlingen uit 5 Vwo en 4 Havo een excursie te organiseren naar CERN. CERN is het centrum van elementaire deeltjesonderzoek bij Geneve. Deze vierdaagse werkweek staat in het teken van de molecule versneller, maar ook op cultureel gebied proberen we de andere vakken tijdens deze werkweek aan bod te brengen. Zo brengen we een bezoekje aan verschillende bezienswaardigheden en verschillende musea als het kunst en historisch museum, het natuurhistorisch museum, het science museum en de botanische tuin.


Met 3 Mavo gaan we naar het Teylers museum in Haarlem. Daar krijgen zij een rondleiding en kunnen ze verschillende experimenten doen zowel met de klassieke materialen als met de computer. Tijdens de rondleiding wordt er enthousiast vertelt over de allereerste natuurkundige uitvindingen en wat die teweeg hebben gebracht terwijl de leerlingen deze met eigen ogen te zien krijgen.


In 6 vwo zorgen we ook dat de leerlingen, ondanks de moeilijke stoffen en uit te voeren practica, toch de stof ook vanuit de praktische methode kunnen ontdekken. Zo komt er een reizend lab met proeven aan radioactieve bronnen op het Comenius langs. En gaan we voor proeven met het onderwerp Quantum mechanica langs bij de UvA.

Voor de 3e klassen havo/vwo/gymnasium laten we een show komen met vloeibare stikstof die de leerlingen versteld doet staan.

Tijdens de overige werkweken worden er ook experimenten georganiseerd die ter plekke uitgevoerd kunnen worde, zoals bijvoorbeeld proeven met hoogte meters en cup-anemometers in de bergen van Duitsland of Zwitserland.

CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realistaie SchoolMaster BV