Schoolraad
Op het Comenius College worden voortdurend beslissingen genomen die te maken hebben met het onderwijs dat gegeven wordt, maar ook met de school als geheel, zoals de organisatie of de financiën. Bij veel van deze beslissingen moeten ouders, leerlingen en personeel gehoord worden, zoals sinds 2009 is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen. 

Het Comenius College heeft de medezeggenschap op de volgende manier geregeld: in de zogenaamde schoolraad zitten vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeel die zonder last of ruggenspraak instemming verlenen aan of advies geven over de te nemen beslissingen.

 

Daarnaast kent de school een ouderraad en leerlingenraad. Het verschil tussen deze organen en de schoolraad is dat deze de functie van een klankbord hebben en geen instemming verlenen. Meestal worden daar ook de praktische en dagelijkse zaken besproken terwijl de schoolraad meer over het beleidsmatige gaat.

Tot slot is er op CVO-niveau een MR die de zaken behandelt die de afzonderlijke vestigingen overstijgen.

 


De leden van de schoolraad voor 2017-2018 zijn de volgende personen:

 

Leerlingengeleding:

Sarah Bos

Marlies de Groot

 

Oudergeleding:

Christian Taal

Sasja Niemeijer

 

Personeelsgeleding

Inge Brandenburg (voorzitter)

JanWillem Biekart

Tonny Borsboom

Sean Keller

Wouter van Mechelen

Marieke Zwaan

 

Aanwezige niet-leden:

Johan Veenstra (rector)

Karin Heere (assistent directie, verslag)


 

De schoolraad komt vijf tot zesmaal per jaar bijeen op een dinsdagavond en vergadert in ieder geval over de onderwerpen die u terug kunt vinden op de jaaragenda. Het verslag van vorig jaar kunt u ook als document downloaden. De notulen van de afzonderlijke vergaderingen zijn op te vragen via een mailtje naar de voorzitter. Ook voor verdere vragen kunt u terecht bij: i.brandenburg@comeniusnet.nl

 Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV