Medezeggenschap
Voorzitter schoolraad:
Evelien van den Boom
e.vandenboom@comeniusnet.nl

Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV