Tegemoetkoming studiekosten

a. Sinds het schooljaar 2010-2011 is een tegemoet- koming ouders voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs niet meer mogelijk. Hiervoor in de plaats kunt u in aanmerking komen voor het kindgebonden budget. Verdere informatie hierover vindt u op www.belastingdienst.nl.

 

b. Iedere scholier van 18 jaar en ouder ontvangt onafhankelijk van het inkomen van de ouders een basistoelage (WO18+regeling). Voor thuiswonenden is dit bedrag € 101,25, voor uitwonenden € 236,05 per maand. De kinderbijslag vervalt automatisch bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Naast deze regeling kunnen ouders een tegemoetkoming studiekosten aanvragen volgens de regeling genoemd onder a. Verdere informatie vindt u bij de IB groep op www.ib-groep.nl.

Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV