Overige kosten

Voor kosten voor werkweken, excursies en andere bijzondere activiteiten ontvangt u een aparte nota. Deze activiteiten behoren tot het vastgestelde onderwijsprogramma maar omdat ze per afdeling kunnen verschillen, worden de kosten apart in rekening gebracht.

De leerlingen van de bovenbouw gaan met werkweek naar het buitenland. De kosten hiervan bedragen voor de meeste werkweken tussen € 350 en € 400. De reis naar Rome is duurder. Wij verzoeken u hier tijdig rekening mee te houden.

 

Ouders met een gezinsinkomen tot en met modaal kunnen in aanmerking komen voor een extra bijdrage via de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS). Als u al een uitkering krijgt via de WTOS, hoeft u niets te doen. Meer informatie vindt u op www.ib-groep.nl onder ‘tegemoetkoming ouders.

 

Meer informatie kunt u vinden op:

-  www.postbus51.nl (u kunt ook gratis bellen met  0800-8051)

-  www.ib-groep.nl (over de WTOS)

-  www.ocwduo.nl

-  www.minocw.nl (ministerie van onderwijs)

Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV