Juryrapporten
De afdeling mavo van het Comenius College onderscheidt zich van andere scholen door te excelleren op het gebied van maatwerk, zodat elke leerling optimaal wordt voorbereid op zijn toekomst. De slogan op stickers in de school, ‘Kom verder’, geeft hier ook uitdrukking aan. Dit toekomstgerichte excellentieprofiel van de mavo werkt integraal door in deze afdeling en versterkt de reputatie van de school, en heeft met het hoogstaande aanbod, waarin het LOB-traject een belangrijke plaats inneemt, toch een eigen accent voor de afdeling vmbo-t. 
Klik hier voor het juryrapport mavo

Het Comenius College onderscheidt zich met haar afdeling havo van andere scholen door te excelleren op het gebied van maatwerk, zodat elke leerling optimaal wordt voorbereid op zijn toekomst. De slogan op de brochures van de school, ‘Kom verder’, geeft hier ook uitdrukking aan. Het excellentieprofiel van de havo-afdeling werkt door in de school als geheel en versterkt de reputatie van de school, maar heeft met de nadruk op het ontwikkelen van hbo-vaardigheden toch een eigen accent gekregen.
Klik hier voor het juryrapport havo

Het Comenius College onderscheidt zich met haar afdeling vwo door te excelleren op het gebied van maatwerk, zodat elke leerling optimaal wordt voorbereid op zijn toekomst. Het Comenius College heeft met haar wetenschapslijn een eigen accent toegevoegd. De school creëert een cultuur waarin ze laat zien dat ze gericht is op verbeteren. Ze heeft door haar kritische zelfreflectie zicht op het eigen ontwikkelvermogen en laat als gevolg daarvan weinig mogelijkheden tot verbetering liggen. Bovendien deelt de school haar expertise met derden.
Klik hier voor het juryrapport vwo


Benieuwd welke scholen het predicaat Excellente School 2015-2017 hebben ontvangen?
http://www.onderwijsinspectie.nl/publicaties/2016/01/excellente-scholen-2015-2017.html
Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV