Twee Hilversumse scholen Excellent beoordeeld

Comenius College en Gooise Praktijkschool Excellent

Twee Hilversumse scholen Excellent beoordeeld.

Het Comenius College en de Gooise Praktijkschool zijn vanaf vandaag door de Inspectie van Onderwijs onderscheiden als Excellente School 2015-2017. Daarbij scharen zij zich bij de 130 beste scholen van Nederland en mogen zij drie jaar lang dit predicaat voeren. Wethouder Eric van der Want was aanwezig op beide scholen en stak zijn trots niet onder stoelen of banken: “Hilversum heeft een breed onderwijsaanbod en de kwaliteit van het Hilversumse onderwijs is heel goed. Uitstekend onderwijs is meer dan goed lesgeven. Het gaat ook over kansen geven aan leerlingen en aan ruimte bieden. En niet te vergeten een fijne leeromgeving, wat betreft schoolgebouw. Daar werken we, schoolbesturen en gemeente, hard aan in Hilversum. Ik vind het bijzonder dat er maar liefst twee scholen in Hilversum het predicaat Excellent hebben gekregen, een hele prestatie. Daar straalt ambitie en kracht van uit”. 

Vanochtend werden beide scholen verrast met een pakket waaruit duidelijk werd dat zij het predicaat Excellente School ontvangen. 

Rector Johan Veenstra van het Comeniuscollege: “Ik ben heel trots. Dit predicaat is de hoogste onderscheiding die het voortgezet onderwijs kan krijgen. En deze hebben we nu voor het tweede achtereenvolgende jaar gekregen en nu zelfs voor drie jaar. Dat is heel bijzonder, zeker ook omdat we het predicaat Excellent voor al onze afdelingen, vwo, havo en mavo, hebben gekregen. Het is een kroon op het werk van de medewerkers, de leerlingen en de ouders die zeer betrokken zijn.”

Directeur Marieke Sumter van de Gooische Praktijkschool: “Dit predicaat is echt een prachtige opsteker voor het hele team. Het laat zien dat we op de goede weg zijn. Daarbij gaat het vooral om de leerlingen. We werken er hard om iedere leerling op de juiste plek te krijgen en goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt. We gaan uit wat de leerling kan en wil, vandaar uit coachen we hem of haar.”

Een excellente school is in de basis een goede school die excelleert op een bepaald gebied dat in de school als geheel doorwerkt. 210 scholen hebben zich het afgelopen jaar aangemeld. Een onafhankelijke jury heeft geadviseerd welke scholen het predicaat verdienen. De afgelopen drie jaar werd het traject excellente scholen georganiseerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  Sinds dit jaar is de Inspectie van het Onderwijs eindverantwoordelijk. Nieuw is dat de predicaten niet voor één, maar voor drie jaar uitgereikt worden.

Meer informatie over excellente scholen kunt u vinden op www.onderwijsinspectie.nl/excellentescholen

Juryrapporten
De afdeling mavo van het Comenius College onderscheidt zich van andere scholen door te excelleren op het gebied van maatwerk, zodat elke leerling optimaal wordt voorbereid op zijn toekomst. De slogan op stickers in de school, ‘Kom verder’, geeft hier ook uitdrukking aan. Dit toekomstgerichte excellentieprofiel van de mavo werkt integraal door in deze afdeling en versterkt de reputatie van de school, en heeft met het hoogstaande aanbod, waarin het LOB-traject een belangrijke plaats inneemt, toch een eigen accent voor de afdeling vmbo-t. 
Klik hier voor het juryrapport mavo

Het Comenius College onderscheidt zich met haar afdeling havo van andere scholen door te excelleren op het gebied van maatwerk, zodat elke leerling optimaal wordt voorbereid op zijn toekomst. De slogan op de brochures van de school, ‘Kom verder’, geeft hier ook uitdrukking aan. Het excellentieprofiel van de havo-afdeling werkt door in de school als geheel en versterkt de reputatie van de school, maar heeft met de nadruk op het ontwikkelen van hbo-vaardigheden toch een eigen accent gekregen.
Klik hier voor het juryrapport havo

Het Comenius College onderscheidt zich met haar afdeling vwo door te excelleren op het gebied van maatwerk, zodat elke leerling optimaal wordt voorbereid op zijn toekomst. Het Comenius College heeft met haar wetenschapslijn een eigen accent toegevoegd. De school creëert een cultuur waarin ze laat zien dat ze gericht is op verbeteren. Ze heeft door haar kritische zelfreflectie zicht op het eigen ontwikkelvermogen en laat als gevolg daarvan weinig mogelijkheden tot verbetering liggen. Bovendien deelt de school haar expertise met derden.
Klik hier voor het juryrapport vwo


Benieuwd welke scholen het predicaat Excellente School 2015-2017 hebben ontvangen?
http://www.onderwijsinspectie.nl/publicaties/2016/01/excellente-scholen-2015-2017.html
Mavo, havo en vwo opnieuw Excellent!

Op maandagochtend 18 januari  2016 kregen wij het verheugende bericht dat de Jury Excellente Scholen het Comenius College  voor alle drie de afdelingen – mavo, havo en vwo! –het predicaat Excellente School 2015-2017 heeft verleend.
Het betreft hier een zeer bijzondere onderscheiding, de belangrijkste die er voor het onderwijs is. Het Comenius is één van de vijf scholen in Nederland die dit predicaat voor drie afdelingen heeft ontvangen.

De predicaten werden uitgereikt door de directeur onderwijs PO van het ministerie van OCW, Fons Dingelstad, in aanwezigheid van de wethouder van onderwijs van Hilversum Eric van der Want.
Wij zijn zeer trots op deze predicaten, die een bekroning vormen op het werk van docenten, onderwijsondersteuners, leerlingen en ouders. Gefeliciteerd!


Een Excellente School is in ieder geval een school waarvan de onderwijskwaliteit van goed niveau is. Ze onderscheidt zich van andere goede scholen door te excelleren in een bepaald gebied. Het kan bijvoorbeeld 

Het excellentieprofiel van de mavo, de havo en het vwo van het Comenius College is te vinden op http://www.onderwijsinspectie.nl/publicaties/2016/01/excellente-scholen-2015-2017.html.gaan om: 

 - een innovatief onderwijsaanbod;
- een bijzondere manier van om gaan met verschillen tussen leerlingen;
- een inspirerende manier van lesgeven;
- of een onderscheidende manier om de maatschappelijke taak in te vullen.

Wij feliciteren ook de Gooise Praktijkschool in Hilversum, de havo en het vwo van het Goois Lyceum in Bussum en de havo van het Vechtstede College in Weesp van harte met het behalen van het predicaat.

Beelden en verslagen van de uitreiking van de predicaten zijn onder meer te vinden op

http://www.dichtbij.nl/t-gooi/regio/artikel/4217487/twee-hilversumse-scholen-excellent.aspx en

https://www.youtube.com/watch?v=5pTjH6GMFHk.

https://youtu.be/6SqWLavDNDM


Comenius Excellente School 2015-2017

Comenius College en Gooische Praktijkschool zijn excellent

ma 18 jan 2016, 14:42

Bron: Hilversumnieuws.nlHILVERSUM - Om het predicaat excellent te vieren, aten de leerlingen van het Comenius College maandagmorgen een gebakje. Dat de mavo, havo en vwo van de Hilversumse middelbare school bij de top van Nederland hoort, kwam wethouder Eric van der Want melden.

"Hilversum heeft een breed onderwijsaanbod en de kwaliteit van het Hilversumse onderwijs is heel goed. Uitstekend onderwijs is meer dan goed lesgeven. Het gaat ook over kansen geven aan leerlingen en aan ruimte bieden. En niet te vergeten een fijne leeromgeving wat betreft schoolgebouw", reageert Van der Want.

Kroon
Vanochtend zijn beide scholen verrast met een pakket waaruit blijkt dat de Inspectie van Onderwijs ze het predicaat excellente school heeft gegeven. "Ik ben heel trots", aldus Johan Veenstra, rector van het Comenius College. "Dit predicaat is de hoogste onderscheiding die het voortgezet onderwijs kan krijgen. En deze hebben we nu voor het tweede achtereenvolgende jaar gekregen en nu zelfs voor drie jaar. Dat is heel bijzonder, zeker ook omdat we het predicaat excellent voor al onze afdelingen, vwo, havo en mavo, hebben gekregen. Het is de kroon op het werk van de medewerkers, de leerlingen en de ouders die zeer betrokken zijn."

Opsteker
Zijn college, Marieke Sumter (directeur Gooische Praktijkschool) is eveneens blij. "Dit predicaat is echt een prachtige opsteker voor het hele team. Het laat zien dat we op de goede weg zijn. Daarbij gaat het vooral om de leerlingen. We werken er hard aan om iedere leerling op de juiste plek te krijgen en goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt. We gaan uit van wat de leerling kan en wil en van daaruit coachen we hem of haar", zegt zij.

Nieuw
Een excellente school is in de basis een goede school die excelleert op een bepaald gebied dat in de school als geheel doorwerkt. 210 scholen hebben zich het afgelopen jaar aangemeld. Een onafhankelijke jury heeft geadviseerd welke scholen het predicaat verdienen. De afgelopen drie jaar werd het traject excellente scholen georganiseerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Sinds dit jaar is de Inspectie van het Onderwijs eindverantwoordelijk. Nieuw is dat de predicaten niet voor één, maar voor drie jaar uitgereikt worden.


Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV