Schoolkosten

Welke kosten kan ik als ouder verwachten?

De school verstrekt gratis schoolboeken aan de leerlingen. Hier moet wel een borg voor betaald worden, die zij terugkrijgen als zij de boeken aan het eind van het jaar weer in goede staat inleveren. Leerlingen moeten zelf schoolspullen als agenda’s, schriften, een rekenmachine en gymkleren aanschaffen. Ook de kosten van kluisjes, excursies e.d. zijn voor eigen rekening. In de brugklas worden in ieder geval kosten in rekening gebracht voor:

 

Kennismakingsdagen € 30,00

Huur kluisje: € 12,50

 

Daarnaast worden incidenteel vakexcursies en klassenexcursies gehouden. De kosten daarvoor zijn ongeveer € 75,00 per jaar. Wij informeren u hier vooraf over met een brief of mail. Minder draagkrachtige ouders kunnen voor een bijdrage in de schoolkosten een beroep doen op de IB-groep (www.duo.nl).

 

Kent de school daarnaast nog een ouderbijdrage?

Ja, omdat de school veel meer activiteiten ontwikkelt dan door de overheid worden vergoed (zoals musicals en verdiepingsmodules). Naast bovengenoemde kosten vragen wij van ouders daarom een bijdrage van rond de € 120,00 per leerling per jaar. Voor de besteding wordt elk jaar overlegd met de schoolraad, waarin vertegenwoordigers zitten van medewerkers, leerlingen en ouders. 

Er geldt een kortingsregeling als u meerdere kinderen op het Comenius College of één van de andere scholen van CVO ‘t Gooi heeft.

Ouders van LOOT-leerlingen betalen een extra LOOT-bijdrage van € 150,00 per jaar

Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV