Article Details
Cursus voorjaar 2015: Vergilius, Aeneis, in vertaling – Aeneas & Dido Bericht geplaatst op: 6-2-2015

Vier maandagen, tweewekelijks van 2 maart t/m 13 april 2015
Tijd: 19.30 uur-21.30 uur 
Docent: Willem Prins

Sunt lacrimae rerum – Er vloeien tranen om het ongeluk (Aeneis 1.62)
Klankrijke, veelbetekenende, altijd actuele woorden van de misschien grootste 
Latijnse dichter Vergilius, uit zijn epos Aeneis (heldendicht) in 12 hoofdstukken 
(‘boeken’) over de grootheid van Rome. De kersverse keizer Augustus (27 v. – 14 
na Chr.) had hem de opdracht tot het schrijven hiervan gegeven. De Griekse epen 
Ilias (Trojaanse Oorlog) en Odyssee (Zwerftocht van Odysseus) van Homerus (800 
v Chr.) waren Vergilius’ voorbeeld en model. Van de verliezer van die mythische 
oorlog, de Trojaan Aeneas, maakt hij in zijn mythische verhaal de held, die 
stamvader van de Romeinen wordt door na zijn jarenlange zwerftocht (bk. 1-6) de
in Italië te voeren oorlog (bk. 7-12) te winnen.

Inhoud in een notendop: Aeneas, zoon van Anchises en de godin Venus, vlucht met zijn 
vader op zijn rug, zijn zoontje Ascanius (Julus) aan de hand, en vele andere Trojanen uit het 
brandende Troje (1200 v Chr.), tegen zijn zin, met de niet meteen goed begrepen goddelijke
opdracht in Italië een nieuw Troje te stichten. Van meet af aan zal hij de 
tegenwerking ondervinden van Juno (vrouw van oppergod Jupiter), die de 
Trojanen haat. Hij komt na een  storm (Juno)  met de overige overlevenden in 
Carthago (Noord-Afrika) terecht en doet aan koningin Dido zijn relaas over de 
val van Troje (Houten Paard) en latere lotgevallen (o.a. het sterven van 
Anchises). Dido wordt hartstochtelijk verliefd op hem, hij gaat eerst op haar 
avances in (samenwerking van Juno en Venus), maar Jupiter herinnert hem via 
zijn boodschapper Mercurius aan zijn plicht naar Italië te vertrekken. Dido, 
wanhopig, pleegt zelfmoord, na Aeneas en zijn nakomelingen voor eeuwig 
haar haat verklaard te hebben. Eenmaal in Italië daalt hij eerst, in de buurt van Napels, in de 
onderwereld af. Daar ziet hij de schim van Dido en laat zijn vader Anchises hem de 
toekomstige historische (!) helden van Rome zien, onder wie Julius Caesar en Augustus zelf
(klassieke sf!). Aeneas verliest zijn twijfel over zijn bestemming. Het winnen van de oorlog 
daarna tegen de inheemse Italische volken levert hem de macht over Latium (waar Rome in 
753 v Chr. zal gesticht worden) op. 

1.  Focus in de lessen: Aeneas’ zwerftocht voor zijn aankomst in Carthago en zijn ontvangst 
door Dido (bk 1), de dramatisch aflopende liefdesaffaire met Dido (bk 4 in zijn geheel), zijn
afdaling in de onderwereld (bk 6). Verder: aandacht voor klank en ritme van Vergilius’ poëzie 
en de historische/culturele achtergronden. We lezen de Brief van Dido aan Aeneas uit 
Ovidius, Heroides (Legendarische vrouwen, vertaling W.A.M. Peters) en zien dat Vergilius, 
Aeneas en Dido ook een plaats hebben gekregen in Dante, de Goddelijke 
komedie (Italië, begin 14ee). 

Twee excursiemogelijkheden:  
1. Uitstekende tentoonstelling Carthago in Rijksmuseum van Oudheden in 
Leiden, op een af  te spreken zaterdag in de cursusperiode.        
2. vrijdag 17 april 20.15 u in concertzaal MCO Hilversum:  Dido and Aeneas, semi-opera 
van Purcell, uitgevoerd door Hilversums kamerkoor Compagno Illeso.

De cursus is bestemd voor alle belangstellenden. Kennis van het Latijn is niet nodig. 
Frequentie: vier tweewekelijkse bijeenkomsten.   
Data:   maandag 2, 16, 30 maart en 13 april   
Tijd:   19.30 uur - 21.30 uur (incl. 15 min. koffiepauze) 
Locatie: Comenius College, Bisonlaan 1 te Hilversum

Cursusmateriaal: Vergilius, Het verhaal van Aeneas, vertaling M. d’Hane-Scheltema, Athenaeum-Polak & Van Gennep. Zelf aanschaffen, 12.50 euro

Hand-outs, worden door de docent verstrekt
Cursusgeld: 60 euro 
Betaalwijze: Rek.nr/ IBAN: NL 19 INGB 0000 795563  ten name van de heer W. Prins 
Aanmelding: per email: w.prins-bremmer@chello.nl, telefonisch: 035-6241133 of per 
gewone post: W.Prins, Bilderdijklaan 7, 1215 BL Hilversum


Terug

CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realistaie SchoolMaster BV