Article Details
Comenius drie keer excellent! Bericht geplaatst op: 27-1-2015

Maandag 26 januari ontvingen de afdelingsleiders van het vwo, de havo en de mavo van het Comenius College het predicaat ‘Excellent’ uit handen van minister-president Mark Rutte. Het spreekt voor zich dat wij erg trots zijn op deze onderscheiding. Het predicaat ‘Excellent’ is het hoogste keurmerk dat een school kan krijgen. Er zijn in het voortgezet onderwijs slechts 55 predicaten uitgereikt, waarvan dus drie aan het Comenius. Het predicaat is zo bijzonder omdat het niet alleen over de harde cijfers gaat – die moeten sowieso uitstekend zijn – maar ook over andere aspecten van het onderwijs. De minister zegt daar het volgende over: “Met het predicaat Excellente School krijgen zeer goed presterende scholen de maatschappelijke zichtbaarheid en waardering die ze verdienen. Excellente scholen zijn een voorbeeld voor andere scholen. Zij dagen andere scholen uit om de lat ook hoog te leggen en dit predicaat te bemachtigen.
Met het predicaat Excellente School krijgen deze scholen de erkenning die ze verdienen. Excellente scholen dragen immers bij aan het realiseren van een cultuur waarin continu verbeteren en leren van elkaar de norm is. Hiermee wordt ingezet op verhoging van de prestaties van leerlingen, verbetering van de onderwijskwaliteit en vergroting van de kwaliteit van leraren en schoolleiders.”


Bij de selectie van scholen staat de kwaliteit van het onderwijs voorop. De jury heeft de scholen beoordeeld aan de hand van vijf criteria: 
  • onderwijsresultaten (ook in relatie tot de leerlingenpopulatie);
  • heldere visie op onderwijs;
  • zelflerend vermogen van de school;
  • de omstandigheden waaronder een school werkt;
  • de manier waarop een school zich onderscheidt, zoals aandacht voor excellentie en hoogbegaafde leerlingen.
U vindt de rapporten van de jury op onze website en op www.excellentescholen.nl Wij beschouwen deze uitverkiezing als een enorm compliment aan onze medewerkers, die keihard hebben gewerkt aan de ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van onze school, aan onze leerlingen en aan hun ouders, die vertrouwen hebben gesteld in onze school en ons als educatieve partner ondersteunen in de manier waarop wij onze leerlingen onderwijzen en begeleiden!


                

              


                                          
Terug

CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realistaie SchoolMaster BV