Article Details
Verbouwing aula spoedig hervat Bericht geplaatst op: 25-10-2011

Zoals bij veel oudere woningen en gebouwen, is er bij de bouw van het Comenius College in de jaren zestig deels gebruik gemaakt van asbesthoudende materialen. Dat hoeft geen probleem te zijn zolang je er maar niet in gaat boren of zagen. Doe je dat wel, dan kunnen eventueel vrijkomende asbestdeeltjes een bedreiging vormen voor de gezondheid van mensen die daarmee in aanraking komen. Dat is een risico dat niemand wil lopen. Vandaar dat wij voorafgaand aan en tijdens de verbouwing  van onze school onderzoek hebben laten doen naar de aanwezigheid van asbest en het materiaal in de schoolvakanties door gekwalificeerde bedrijven op verantwoorde wijze hebben laten verwijderen.
De laatste klus betrof de sanering van de aula, waarmee de aannemer in de zomervakantie is gestart. Toen bij een tussentijdse controle bleek dat er toch nog enige restanten waren achtergebleven, zijn de saneringswerkzaamheden gestopt en is de aula in afwachting van een nieuw werkplan voor alle zekerheid afgesloten. Leerlingen, ouders en medewerkers zijn hierover tijdig geïnformeerd.
Omdat het overleg tussen de gemeente, de school en de deskundigen over de beste manier om het asbesthoudende materiaal te saneren meer tijd kostte dan gedacht, hebben de werkzaamheden tot onze spijt lange tijd stil gelegen. Dat is vervelend, maar de veiligheid van leerlingen, medewerkers en bezoekers staat terecht voorop. Een onderzoek door een extern bureau op basis van metingen heeft gelukkig uitgewezen dat die veiligheid nooit in het geding is geweest.
Tot ons genoegen lijkt het erop dat de renovatie van de aula binnenkort hervat kan worden. Wij verheugen ons op een prachtig ruimte waarin grote evenementen zoals musicals, voorlichtingsavonden en examens weer als vanouds kunnen plaatsvinden.


Terug

CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realistaie SchoolMaster BV