Article Details
Respect voor de Costerustuin Bericht geplaatst op: 20-2-2013

Beste jongere,

 

De Costerustuin is een van de mooiste botanische tuinen van het Gooi. De gemotiveerde vrijwilligers zijn trots op hun tuin en willen dan ook graag dat bezoekers kunnen genieten van het bijzondere aanbod van planten, struiken, bomen en een vijver.

 

Helaas is er ook regelmatig sprake van overlast door ‘hangjeugd’. De overlast bestaat vooral uit het achterlaten van rotzooi, vernielingen en geluidsoverlast. Ook is er regelmatig sprake van alcohol- en drugsgebruik. Dit ‘beeld’ heeft uiteraard een negatieve invloed op de aantrekkelijkheid van de tuin voor bezoekers.

 

De gemeente en de politie accepteren deze overlast en alcohol- en drugsgebruik niet en willen dat de overlast stopt en het ongewenste gedrag verdwijnt. De politie gaat hier de aankomende periode extra tegen optreden, door meer toezicht en het bekeuren bij geconstateerde overtredingen.

 

Zonodig nemen wij contact op met school of ouder(s).

 

Een paar voorbeelden van bekeuringen, variërend van 45 tot 130 euro, zijn:

·                     Overlast of hinder veroorzaken

·                     Ergens zonder reden op vervelende wijze 'rondhangen'

·                     Het gooien of achterlaten van afval op straat

·                     Bezit of gebruik van alcohol door jongeren tot 16 jaar*

·                     Bezit of gebruik van drugs door jongeren tot 18 jaar                        

 

Het bekende spreekwoord ‘Wie de schoen past, trekke hem aan’ is hier van toepassing. Laat het zover echter niet komen en neem je verantwoordelijkheid.

 

Met vriendelijke groet,

mede namens Inge Veldhuis van de (wijk)politie,

 

 

 

 

Coen van Beers

Coördinator van Bureau Wijkzaken           

                                                                                                                                                                                                                                         

* Een actuele meerderheid van de tweede kamer wil deze leeftijdsgrens zo snel mogelijk verhogen naar 18 jaarTerug

CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realistaie SchoolMaster BV