Article Details
Van goed naar excellent Bericht geplaatst op: 8-2-2013

“Het echte gevaar ligt voor de meesten onder ons niet in het feit dat we te hoog reiken en missen, maar dat we te laag mikken en ons doel halen.” Een treffende uitspraak van de 16e-eeuwse kunstenaar Michelangelo, aangehaald door staatssecretaris Sander Dekker bij de uitreiking van het predicaat ‘Excellente School’ aan een select aantal scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het gaat volgens de staatssecretaris niet alleen om talent en ambitie, maar ook om de wil om daar hard aan te werken. “Op zoek naar de top leer je wat je waard bent, leer je jezelf kennen. Dat geldt niet alleen voor kunstenaars maar ook voor leerlingen en scholen”.

 

Op het Comenius hebben wij al langer de ambitie geformuleerd om het beste te halen uit de leerlingen en onszelf. En toen de kans kwam om onze kwaliteiten bevestigd te krijgen, hebben wij die met beide handen aangegrepen en ons gekandideerd voor het predicaat ‘Excellente School’. Een presentatie door school, leerlingen en ouders in Den Haag werd gevolgd door het samenstellen van een dik dossier over de kwaliteiten van de school en de ontvangst van een tweekoppig inspectieteam op het Comenius. Ondertussen boog de jury zich over rapporten van de onderwijsinspectie en andere bronnen voor de ‘harde’ kant van het verhaal. Vanwege de daarbij gehanteerde systematiek sprong onze school er dit naar nog net niet genoeg uit. Voor de beoordeling van de schoolresultaten baseerde de jury zich namelijk op de steeds beter wordende examenresultaten van de jaren 2008-2011 maar nam zij tot onze spijt nog niet het uitmuntende examenjaar 2012 mee, zodat het predicaat ‘excellent’ nog niet kon worden meegegeven. In een lovend rapport sprak de jury wel uit dat de voorwaarden aanwezig zijn om binnen afzienbare tijd door te groeien van goed naar excellent. Wij zien dat als een bevestiging van onze kwaliteiten en een stimulans om de lat ook in de komende jaren hoog te leggen. 

Voor de conclusie van de jury: zie hieronder de slotparagraaf van het juryrapport.Terug

CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realistaie SchoolMaster BV