Article Details
Gezocht: ouders die willen meedenken! Bericht geplaatst op: 11-10-2012

Op het Comenius College worden voortdurend beslissingen genomen die te maken hebben met het onderwijs dat gegeven wordt, maar ook met de school als geheel, zoals de organisatie of de financiën. Bij veel van deze beslissingen moeten ouders, leerlingen en personeel gehoord worden, zoals sinds 2009 is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen.


Het Comenius College heeft de medezeggenschap op de volgende manier geregeld: In de zogenaamde schoolraad zitten vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeel die zonder last of ruggespraak instemming verlenen aan of advies geven over de te nemen beslissingen.

U als ouder  kunt zich kandideren voor de schoolraad, wanneer u zich betrokken voelt bij school en het interessant vindt om mee te denken en beslissen over eerder genoemde zaken. De schoolraad komt vijf avonden per jaar bijeen, daarnaast zijn er stukken om voor te bereiden, ongeveer een uur aan leeswerk per keer.

Het verschil tussen schoolraad en ouderraad is dat de ouderraad de functie van een klankbord voor de schoolleiding  vervult en formeel geen instemming verleent. Bovendien worden in de ouderraad onderwerpen alleen vanuit het ouderperspectief beschouwd.

Heeft u interesse om zich te kandideren voor de schoolraad, maak uw interesse kenbaar per mail aan de voorzitter van de schoolraad Thea Huiting:  t.huiting@comeniusnet.nl.

 

Thea Huiting

Voorzitter schoolraadTerug

CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realistaie SchoolMaster BV