Article Details
UPDATE: actie gratis wifi puur bedrog Bericht geplaatst op: 25-9-2012

Vorige week dinsdag werd het Comenius in de middagpauze verrast door een ‘ludieke’ actie met verstrekkende gevolgen. Uit een grote gele landrover die het inrijverbod negeerde sprong een tweetal personen die spuitbussen onder de leerlingen uitdeelden  en de leerlingen per megafoon opriepen om het schoolplein onder te kladden met leuzen voor gratis wifi. Ondanks het feit dat deze faciliteit op onze school helemaal geen geschilpunt is, liet een aantal leerlingen zich in de opwinding van het moment meeslepen en ging er samen met de actievoerders toe over om het schoolplein, het straatmeubilair en de verkeersborden te bekladden en te beschadigen. Toen de schoolleiding ingreep en de aanstichters en een aantal van de betrokken leerlingen uitnodigde voor een gesprek, toonden de ongenode gasten zich minder heldhaftig en namen zij snel de benen. Onze eigen leerlingen hebben wel hun verantwoordelijkheid genomen door met de schoolleiding in gesprek te gaan over het gebeurde en de (sociale) veiligheid op school en hebben het schoolplein nog dezelfde middag schoongeboend.
In Nederland behoren schoolpleinen doorgaans tot de semipublieke ruimte. Leerlingen zijn - als zij geen les (meer) hebben - vrij om er te gaan en te staan en ook voor ouders en derden zijn de pleinen vrij toegankelijk. Daar zijn wij blij mee, want het schoolplein als ontmoetingsplaats draagt bij aan het positieve leer- en leefklimaat van onze scholen. Die functie van het schoolplein maakt een school echter ook kwetsbaar voor inbreuk op die veiligheid door derden. Vanuit dit perspectief nemen wij dit incident erg serieus en hebben wij besloten aangifte te doen bij de politie.

Een andere reden om de gebeurtenissen serieus te nemen, is het ware verhaal over de achtergrond ervan. Uit onderzoek blijkt dat de actie opgezet is door een slimme telecomprovider, die onder het mom van opkomen voor de belangen van jongeren, diezelfde jongeren graag dure internetdiensten verkoopt. De investeerder achter dit bedrijf is de mediagroep TMG, waarvan onder meer De Telegraaf en De Gooi- en Eemlander deel uitmaken.

De leerlingen die kortstondig in de veronderstelling verkeerden dat zij ijverden voor gratis wifi zijn in feite door een commercieel bedrijf gemanipuleerd. Ook daarover maken wij ons zorgen: hoe komt het dat leerlingen die ’s ochtends nog geen enkel kwaad in de zin hadden, zich zo laten meeslepen dat zij ’s middags ineens met een spuitbus hun eigen schoolplein staan te bekliederen? Is dat in Hilversum anders dan in Haren?

Jongerenkrant 7DAYS over deze actie: Vrijheidsvechters of reclamemakers.pdfTerug

CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realistaie SchoolMaster BV