Article Details
Waardering Bericht geplaatst op: 2-7-2012

De Ouderraad heeft verheugd kennisgenomen van de onderwijsinhoudelijke
progressie die onze school blijkens de examenresultaten andermaal heeft
gerealiseerd. Zeker in tijden waarin de exameneisen zijn aangescherpt is
het mooi te zien dat de opgaande lijn die in 2010 is ingezet doorgang
vindt. Inmiddels heeft de inspecteur van het onderwijs zijn tevredenheid
hierover uitgesproken. Ook de Ouderraad wil langs deze weg de directie en
alle collega's die zich hiervoor hebben ingezet complimenteren met de
behaalde resultaten.

Ruud Verkuijlen
Voorzitter Ouderraad


Terug

CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realistaie SchoolMaster BV