Article Details
Talendagen 2012 Bericht geplaatst op: 21-5-2012

Betreft:  Talendagen  2012

Geachte ouders/verzorgers,

Van dinsdag 29 mei tot vrijdag 1 juni  zullen ter afsluiting van de Oriëntatiemodule de Talendagen plaatsvinden.  Tijdens één van die dagen, zal uw kind gedurende één  lesuur deelnemen aan een zgn. “Taaldorp” voor de vakken Engels, Frans, Spaans en Duits.

Wat is een Taaldorp?

Het Taaldorp is een manier om spreekvaardigheid te toetsen door verschillende situaties zo levensecht mogelijk na te spelen. Mogelijke situaties zijn: een restaurant, een winkeltje, een politiebureau, de weg vragen etc.  Uw kind heeft hier in de les voor geoefend. Ook als het vak al een kwartaal geleden is afgesloten, gaan we er van uit dat deze kennis nog aanwezig is.

 

 Wat verwachten we van de leerling?

We verwachten van de leerlingen dat ze in de diverse talen een gesprekje op ERK niveau A1 kunnen voeren. Bij Engels is dit zelfs A2 niveau. De leerlingen worden daar ook op beoordeeld. Ze krijgen hiervoor géén cijfer. Er wordt wel een voldoende/onvoldoende beoordeling gegeven.   (voor meer informatie over het ERK zie (www.erk.nl)

Het evaluatie formulier wordt opgenomen in het Taalportfolio. Als een leerling  voor een gekozen taal nog niet op A1 niveau is, dan zal hier volgend jaar in klas 2 extra aandacht aan worden besteed.  De ervaring leert dat kinderen altijd heel erg zenuwachtig zijn voor dit soort toetsmomenten, maar dat het in de praktijk altijd erg meevalt. Mocht uw kind faalangstig zijn, dan houden wij daar natuurlijk rekening mee.

Definitieve keuze

In de weken na  het Taaldorp zal uw kind zijn of haar definitieve keuze voor de talen maakt.  Uiterlijk 15 juni inleveren. Er kan gekozen worden voor de combinatie Engels/Frans/Duits , Engels/Frans/Spaans of Engels/Spaans/Duits.

Als uw kind HAVO of VWO gaat doen, houdt hij of zij deze vakken tot en met klas 3. Als uw kind MAVO gaat doen, dan valt er na het 2e leerjaar wederom een taal af. Engels blijft  op alle niveaus verplicht tot het eindexamen.

Procedure keuzeformulier

Het keuzeformulier krijgt uw kind na het Taaldorp mee naar huis. Graag verzoeken wij u het formulier voor akkoord te ondertekenen en per omgaande te retourneren aan de mentor.

Na het ondertekenen van het formulier is het niet meer mogelijk om nog van keuze te veranderen. Wij hebben ernaar gestreefd een jaar lang alle talen op een zo gelijk mogelijke manier aan te bieden en daardoor u en uw kind in de gelegenheid te stellen een weloverwogen keus te maken. Mocht u of uw kind het moeilijk vinden om tot een definitieve keus te komen, dan is het belangrijk dat uw kind hierover nog eens spreekt  met zijn/haar Taalkeuzebegeleider of met de mentor.  Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en verheugen ons op een mooie afronding van de Oriëntatiemodule Talen.

Met vriendelijke groet,

Namens de Stuurgroep Oriëntatie Module

 

Mevr. C. van Leeuwen

 Terug

CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realistaie SchoolMaster BV