Article Details
Bring Your Own Device in schooljaar 2017-2018 Bericht geplaatst op: 6-2-2017

Geachte ouder/verzorger,

Graag nodigen we u uit voor de informatieavond van 13 februari a.s. over het werken met een eigen laptop of notebook op het Comenius College.

Voor de kerstvakantie heeft u van ons bericht gehad over het werken met een eigen device met ingang van het volgende schooljaar. Alle leerlingen, met uitzondering van de leerlingen die volgend schooljaar in de examenklas zitten, moeten dan in bezit zijn van een eigen device. Dit device moet voldoen aan de specificaties die door de school voorgeschreven zijn. Daarnaast zal er ook door de Rent Company een aanbod worden gedaan.

Hoewel voor de examenklassen het aankomend schooljaar het bezit van een eigen device nog niet gevraagd wordt, bevelen we de aanschaf hiervan toch zeer aan. Het gebruik levert in de klas een verhoging van de kwaliteit van verwerking van de leerstof en biedt docenten mogelijkheden de leerstof op verschillende wijzen aan te bieden, aansluitend bij de leerstijlen van de leerlingen.

Op 13 februari a.s. informeren wij u graag over de visie van de school op het werken met een eigen device in de klas, de praktijk, de specificaties en het aanbod van de Rent Company. De avond zal starten om 19.30 uur.

Het bijwonen van deze avond is niet verplicht. U kunt de informatie ook vinden op onze website onder het kopje ‘Onze school’, tabblad ‘ICT Beleid 2017-2018’. Ook wordt u schriftelijk nog geïnformeerd over het aanbod van de Rent Company.

Er is beperkt plaats op deze avond, dus u wordt vriendelijk verzocht zich op te geven via de website voor deelname aan deze avond. Onder het kopje ‘Onze school’, tabblad ‘ICT Beleid 2017-2018’ vindt u het inschrijfformulier. Inschrijving voor deze avond is mogelijk tot en met donderdag 9 februari.

Mocht het aantal aanmeldingen voor 13 februari te groot zijn, dan zullen wij nog een tweede avond organiseren.

Houdt u er rekening mee dat wij de leerlingen komend jaar ook zullen vragen om het programma LANschool te installeren op hun device. LANschool is een programma dat de docent in staat stelt het gebruik van een eigen device in de klas op optimale wijze vorm te geven, bijvoorbeeld door schermen te delen om samenwerking of nabespreking te vergemakkelijken, schermen tijdens belangrijke instructiemomenten tijdelijk uit te schakelen of mee te kijken op een scherm van een leerling om te controleren of de leerlingen zich in de les bezighouden met de juiste zaken. Wij respecteren hierbij uiteraard de privacy van de leerling. Buiten de school zal LANschool niet geactiveerd kunnen worden.

U ontvangt te zijner tijd nog nadere informatie over LANschool.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Namens de directie

Rohan de Groot
Conrector onderbouw
Comenius CollegeTerug

CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realistaie SchoolMaster BV