Article Details
Benoeming conrector onderbouw Bericht geplaatst op: 30-3-2016

Benoeming conrector onderbouw

Tot ons genoegen kunnen wij meedelen dat drs. Rohan de Groot (42) per 1 augustus 2016 in dienst zal treden als conrector onderbouw aan het Comenius College. De heer De Groot heeft biologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden en daar zijn eerstegraads lesbevoegdheid behaald. Hij is zijn onderwijscarrière gestart op het Spinoza Lyceum in Amsterdam. Na een periode als opleidingsdocent op de Hogeschool IPABO is hij overgestapt naar de Mytylschool Ariane de Ranitz in Utrecht, waar hij zijn sporen verdiend heeft als docent en teamleider. 

Wij heten de heer De Groot van harte welkom op onze school. Terug

CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realistaie SchoolMaster BV