Article Details
Europaproject 4-vwo en 3 mavo Bericht geplaatst op: 28-9-2015

Europaproject 4 vwo en 3 mavo


De samenwerking in de Europese Unie drukt een grote stempel op het leven van de Nederlandse burger in het algemeen en op de leerling/toekomstig student in het bijzonder. Het gaat hierbij om zaken als politieke besluitvorming, milieu, studeren en werken.

Van 28 september t/m 9 oktober a.s. zal daarom een Europa project plaatsvinden in 4-vwo en 3-mavo. De vakken economie, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, Engels, maatschappijleer, klassieke talen en muziek zullen daar een bijdrage aan leveren.

 

In aansluiting op het programma wordt met 4-vwo op 30 november een bezoek afgelegd aan het Europees Parlement en de Europese Commissie in Brussel.
De ‘kick off’ van de Europadagen zal plaatsvinden op maandag 28 september a.s. De heer Adrianus Koetsenruijter, gedelegeerde van de Europese Unie in Zuid Amerika, zal een gastcollege komen geven over de positie van de Europese Unie in de wereld. Daarnaast is hij bereid om vragen van leerlingen te beantwoorden. Het gastcollege zal in de aula plaatsvinden van 13.30 uur tot 14.30 uur. Voorafgaand aan het college zal de docent muziek met leerlingen het Europese volkslied ten gehore brengen.

De afsluiting van de twee weken zal in de aula plaatsvinden op 9 oktober na het derde uur (12.00 uur). Wij beginnen met een Europese lunch waarbij 18 landen van de EU worden vertegenwoordigd. De leerlingen bereiden deze lunch voor onder leiding van de sectie maatschappijleer. Na de lunch (13.15 uur) komen twee jongerenvertegenwoordigers bij de EU, op initiatief van de Nationale Jeugdraad, een gastcollege geven over het Nederlands voorzitterschap, dat in januari 2016 ingaat.
De reguliere lessen  zullen op 28 september na het vierde uur (13.25 uur) en op

9 oktober na het derde uur vervallen.Terug

CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realistaie SchoolMaster BV