Article Details
Cursus najaar 2015: Klassieke filosofie: Plato en Augustinus Bericht geplaatst op: 11-9-2015

Cursus najaar 2015: Klassieke filosofie: Plato en Augustinus

Verlangen naar het Goede wordt verlangen naar God, een ontwikkeling. 

Door Wim Prins, oud docent klassieke talen

 

In het ‘Symposium’, ‘Drinkfeest’, de beroemdste dialoog (ca. 385 v.Chr.) van de Griekse filosoof Plato, houden zeven feestgangers, onder wie Socrates, om de beurt een lofrede over Eros, god van de liefde. In hun afwisselende, boeiende reeks verhalen vol mythologie verdiept de betekenis van ‘eros’ zich van ‘seksuele lust’ gaandeweg tot het verlangen naar het goede en geluk. Socrates onthult het ‘mysterie’ van Eros: het verlangen stijgt a.h.w. langs de treden van een trap op, om bovenaan oog in oog te staan met de Schoonheid zelf, Idee van het Schone/Goede. Deze is eeuwig, onveranderlijk en niet waarneembaar voor de zintuigen.

Rond 400 na Chr. schrijft Augustinus, 45, tien jaar na zijn bekering tot het christendom, ‘Confessiones’, Belijdenissen, een ‘autobiografie’  ingebed in een lang gesprek met God. Dit bijzondere, zeer persoonlijke werk spreekt door de eeuwen heen christelijke en niet-christelijke lezers aan. Augustinus vertelt openhartig het verhaal van zijn eigen leven tot zijn bekering en reflecteert daarop als bisschop in het Romeinse Noord-Afrika. Het bevat zijn vroegste herinneringen, baby- en kindertijd (moeder christin, vader heiden), schooltijd, puberteit en adolescententijd. In het rusteloze, worstelende zoeken naar zin en houvast in zijn leven wordt hij – aangespoord door het lezen van Cicero –  enthousiast voor de filosofie (=verlangen naar wijsheid), wil zich in de Bijbel verdiepen, maar knapt daarop eerst af door de eenvoudige taal. Hij leert in Latijnse vertaling Plato en navolgers, (neo) platonisten kennen. Ziet bij de laatsten het platoonse verlangen met zijn eigen verlangen naar God samenvallen, maar mist Christus bij hen. Na zijn bekering blijft Augustinus doorzoeken. Zijn vraag ‘Waar is God?’, leidt tot de beroemde beschrijving van het geheugen. ‘Wat deed God vòòr de schepping?’ leidt tot een nieuwe vraag ‘Wat is tijd?’, om te eindigen met zijn uitleg van het scheppingsverhaal. lees meer>>Terug

CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realistaie SchoolMaster BV