Article Details
Twee cursussen Latijn en een minicursus
(oud-)Grieks in het voorjaar 2012
Bericht geplaatst op: 9-1-2012

Sinds januari 2005 geeft Willem Prins, oud-docent Klassieke talen, in het voor- en najaar cursussen Latijn aan ouders, oud-collega’s en andere belangstellenden.
Zijn motto is: “Het Latijn is springlevend en de Oudheid blijft maar jong!”. Er worden in dit voorjaar twee cursussen Latijn van tien lessen en een minicursus (oud)-Grieks van drie lessen gegeven:

1. Latijn voor enigszins gevorderden
Deze groep is in het voorjaar van 2011 begonnen. Het is voor gemotiveerde persoenen die ooit lessen Latijn gevolgd hebben mogelijk zich bij deze groep aan te sluiten en met wat extra inspanning op het bereikte niveau te komen.
2. Latijn voor vergevorderden en oud-gymnasiasten
Deze groep heeft het niveau van 5-6 gymnasium bereikt. Nieuwe oud-gymnasiasten, die hun kennis van het Latijn willen opfrissen, zijn van harte welkom.
3. Minicursus (oud-)Grieks voor beginners
Eerder in 2007 gegeven.

Data cursus 1: maandag 16, 23 en 30 januari, 6, 13 en 20 februari, 26 maart, 2, 16 en 23 april
                  2: maandag 16 23 en 30 januari, 6, 13, 20 februari, 5, 12, 19, 26 maart
                  3: maandag 5, 12 en 19 maart

Tijden cursus 1: 19.15-20.15 u: Latijn voor enigszins gevorderden
                    2: 20.30-21.30 u: Latijn voor vergevorderden/oud-gymnasiasten
                    3: 19.15-20.15 u: (oud-)Grieks voor beginners


Plaats van beide cursussen: het Comenius College
Excursie: Buiten de lessen wordt er een excursie georganiseerd. Bv. In najaar 2011 is de tentoonstelling “Etrusken” in Amsterdam bezocht.

Inhoud van de cursussen

Cursus 1
Latijn voor enigszins gevorderden: tien lessen van 60 minuten

We zijn gekomen t/m Les 11 in Fortuna 1 Lesboek + Werkboek. We vertalen verhalen over de vroegste geschiedenis van Rome (waaronder het beroemde verhaal van Romulus en Remus). De grammaticale kennis en de woordenschat worden geleidelijk aan uitgebreid. In de eerste les vertalen we een reeks Latijnse uitdrukkingen die in het Nederlands zijn ingeburgerd, spreuken op gebouwen etc.(gekopieerd lesmateriaal) voor we met Les 12 uit het boek verdergaan.

Cursus 2
Latijn voor vergevorderden/oud-gymnasiasten: tien lessen van 60 minuten

In de eerste les vertalen we een reeks in onze eigen taal ingeburgerde Latijnse uitdrukkingen, spreuken op gebouwen, familiewapens etc. Centraal in de teksten uit de oudheid zal de vrouw staan in kortere en langere teksten (o.a. Plinius). We werken met gekopieerd lesmateriaal en Fortuna 3 Romeinse literatuur.
Bij beide cursussen is er veel aandacht voor het Latijn in het Nederlands en de moderne talen, en voor de klassieke cultuur in bredere zin, zoals die door de eeuwen heen tot in onze tijd doorwerkt.

Cursus 3
(oud-)Grieks voor beginners: drie lessen van 60 minuten

U leert het Griekse alfabet. Tevens ultrakorte kennismaking met Homerus, dichter van de ‘Ilias’ (Trojaanse oorlog, Houten Paard) en ‘Odyssee’ (zwerftocht van Odysseus, avonturen met o.a. cycloop, Sirenen), een absolute topper met grote invloed tot op de dag van vandaag. We werken met gekopieerd lesmateriaal.


Huiswerktijd: voor cursus 1 en 2: ca. 1.5 uur per week.
Cursusgeld: 60 euro voor cursus 1 en 2 Latijn, exclusief boeken
                    18 euro voor minicursus 3 (oud-)Grieks. Lesmateriaal wordt verstrekt.

Boeken:
Cursus 1: Fortuna 1 Lesboek, 2e herz. dr., ISBN 9789076589596; 29.50 euro
Werkboek, 2e herz. dr., ISBN 9789076589602; 20 euro
Cursus 2: Fortuna 3 Tekstboek, 2e herz. dr., ISBN 9789076589879; 38.50 euro
3a Hulpboek, 2e herz. dr., ISBN 9789076589886; 17.00 euro
4 Grammatica, 2e herz. dr., ISBN 9789076589503; 20.50 euro

Betaalwijze
U kunt het cursusgeld overmaken naar rek.nummer 795563 ten name van
Wim Prins te Hilversum

Aanmelding
Per e-mail, gewone post of telefonisch:
De heer Wim Prins
Bilderdijklaan 7
1215 BL Hilversum
Tel.nr.: 035-6241133
e-mail: w.prins-bremmer@chello.nl


Terug

CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realistaie SchoolMaster BV