Article Details
Comenius in Science in tertiaal 3: duurzaamheid Bericht geplaatst op: 2-6-2015

In het afgelopen tertiaal hebben we genoten van de eerste ervaringen met de modules die we voor Comenius in Science (CiS) hebben mogen geven. Natuurlijk ging het over duurzaamheid en konden we onze passies (op dat vlak) op de leerlingen botvieren. Volgens ons hebben ze ook genoten van de vrije opdrachten in de wetenschap die ze met de aangedragen ontwerptechnieken en meetinstrumenten mochten uitvoeren.

De heer Haidouri had oud-leerling Daan Hittema gevraagd als ontwerper en leeftijdgenoot om leerlingen snel en overtuigend aan te leren hoe je een duurzaam droomhuis kunt maken. Marieke heeft met haar ISS station de leerlingen geleerd om robotarmen te ontwikkelen en te bouwen, zodat haar ANW-ervaring goed van pas kwam. Materialen testen door er met erwten op te schieten was natuurlijk het leukste werk.

De heer Roelofsen heeft met eenvoudige materialen die je op de hoek van de straat kunt kopen, zonnecellen gebouwd met de leerlingen, die verbluffend snel snappen hoe zo’n cel werkt. Techniek van de toekomst! Zelf heb ik de leerlingen een klein en werkend model laten bouwen van een elektriciteitscentrale die stroom opwekt uit de combinatie van zout en zoet water. Zelfs minister Kamp is naar een dergelijk model komen kijken, om aan te geven hoe actueel deze technologie is en wat de scheikunde daar aan bijdraagt! Daarnaast konden de leerlingen oplossingen bedenken die het broeikasgas koolstofdioxide kunnen binden en meten hoe goed hun oplossingen werken. En de her Buunk, last but not least, was moduleleider van de module Hisparc. Als school doen en betalen we mee aan het “High School Project on Astrophisics Research with Cosmics”, waarin kort gezegd hoogenergetische straling uit de ruimte wordt gemeten. Een selecte groep leerlingen is momenteel bezig met de theoretische achtergrond en zal daarna de meetopstelling zelf gaan bouwen, testen en installeren. De meetgegevens zullen met de deelnemende scholen en universiteiten gedeeld worden. Meetgegevens van reeds deelnemende scholen hebben al tot nieuwe inzichten over kosmische straling geleid.

Dit mag gerekend worden tot duurzame technieken omdat we door deze metingen uitsluitsel kunnen geven over de belangrijke vraag of de huidige opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door verhoogde activiteit van de zon en/of door de verhoogde concentratie koolstofdioxide. We doen dus ook volop mee aan fundamenteel onderzoek! Pittige theorie, dus geen wonder dat hij daar de beste leerlingen voor  nodig had.
Utalent Universiteit Utrecht

Er zijn meer scholen actief op dit gebied. We hebben onze resultaten gedeeld met de andere deelnemende scholen in de regio Utrecht op U-Talent conferentie op de Universteit Utrecht op 14 april jongsleden. Via plenaire- en posterpresentaties konden we kennis nemen van elkaars ervaringen. Diverse excellente leerlingen, alsmede Said en ik, hebben kunnen deelnemen aan mastercolleges en workshops om ons verder te scholen in de nieuwste ontwikkelingen.  


Al met al een mooi begin van het Science en Design curriculum van CiS op het Comenius!


Ook met dank aan de heer Schouten, Roelofsen, mevrouw Kwantes Marieke en Said! Terug

CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realistaie SchoolMaster BV