Article Details
mavo 3 in debat over energiebronnen Bericht geplaatst op: 24-4-2015

Door de heer K. Akrikez, docent natuurkunde

Tijdens de natuurkundelessen hebben de leerlingen van 3 mavo een lessenserie over energiebronnen afgesloten met een debat. De leerlingen kregen in groepen van vier een onderwerp toebedeeld, zoveel mogelijk naar hun eigen interesse. Eerst waren er twee verdiepingslessen waarin de leerlingen onderzoek deden naar hun onderwerp als voorbereiding op hun debat en verslag. Hierna was het in de derde les tijd voor het debat.

Per debat nam de groep die vóór de stelling was en de groep die tégen de stelling plaats voor in de klas. De stelling ging uiteraard over energie en de voorstanders begonnen met hun inleiding en hun argumenten. Ondertussen noteerden de tegenstanders de genoemde argumenten, want alleen op deze argumenten mochten ze reageren. Daarna kwamen de tegenstan­ders met hun inleiding, argumenten en reactie, gevolgd door weer nieuwe reacties. Vanaf dit moment mochten de argumenten onderbroken worden door de tegenstanders. Na een kwartier van intensief discussiëren werd door de overige leerlingen uiteindelijk een winnaar van het debat aangewezen.

Het was een zeer waardevolle en nuttige lessenserie en mijn grote complimenten voor alle leerlingen uit 3 mavo!

Groepen       
Groep1:
Joppe
Colin
Daan
Melanie
Groep3:
Abe
Ollie
Mike 
Groep5:
Philip
Joris
Stan 
Groep7:
Rick
Alex
Job 
Groep2:
Kemal
Bouke
Quentin
Groep4:
Zoe
Sanne
Mathijs 
Groep6:
Thies
Joris
Marco 
Groep8:
Nina
Nicky
Jodie 

De stelling:
Het Debat Stelling 
Groep 1 tegen groep 3 D Voor/tegen elektrische energie van zonnepanelen 
Groep 2 tegen groep 7  C Voor/tegen energie uit wind. 
Groep 4 tegen groep 8  B Voor/tegen fossiele brandstoffen 
Groep 6 tegen groep 5  A Voor/tegen kernenergie uit uranium
(b.v. Borssele, hiermee werken de meeste kerncentrales) 

Klas 3m3


Klas 3m2

Terug

CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realistaie SchoolMaster BV