Koersplan

Strategische notitie 2017-2020; verbondenheid in ontwikkeling.

Missie
Wij stellen ons ten doel dat de leerlingen op onze scholen datgene leren wat hen helpt bij het opgroeien tot volwassenen die een waardevolle bijdrage aan de samenleving willen en kunnen leveren. Wij doen dat door hen – vanuit de christelijke grondslag - te inspireren en stimuleren om kennis en inzicht te verwerven over zichzelf en de wereld om hen heen en hun kwaliteiten te ontwikkelen.  Leerlingen verschillen en daarom hebben onze scholen elk een eigen sfeer, onderscheidend onderwijsconcept en -aanbod, waarin leerlingen zich welkom, veilig en uitgedaagd voelen. Dit hebben wij kernachtig  samengevat in onze slogan: Kom verder!

Visie
Binnen CVO ’t Gooi staat de ontwikkeling en het leren van leerlingen centraal. Wij verbinden de leer- en ontwikkelbehoeften van elke individuele leerling met de eisen die gesteld worden door de maatschappij. Wij streven naar een optimale mix van gezamenlijke en individuele leerervaringen, gekenmerkt door levensecht leren en reflectie. Door middel van onderzoek ontwikkelen wij expertise ten aanzien van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Op basis hiervan evalueren en optimaliseren we voortdurend de kwaliteit van ons onderwijs. Leerlingen, medewerkers en ouders hebben een eigen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid, gebaseerd op wederzijds respect en onderling vertrouwen. Wij streven naar doorlopende leer- en ontwikkellijnen tussen het basisonderwijs, het onderwijs op onze scholen en het vervolgonderwijs, met name op didactisch gebied, en hebben oog voor inspirerende vernieuwingen. Door de optimale aansluiting binnen de onderwijsloopbaan van leerlingen en door intensieve begeleiding en ondersteuning tijdens de onderwijsperiode op onze scholen is de tussentijdse uitstroom en uitval van leerlingen minimaal. De leerlingen die op een school van CVO ’t Gooi zijn opgeleid,  zijn succesvol in het vervolgonderwijs en/of op de arbeidsmarkt.

Kernwaarden

Ontwikkeling en verbondenheid zijn onze kernwaarden. Elk mens, dus ook elke leerling, beschikt over talenten en de mogelijkheden die (verder) te ontwikkelen. Een mens leeft en leert niet alleen, maar staat in relatie tot de ander. Wij werken en leren in verbondenheid met elkaar en de wereld om ons heen. Onze kernwaarden klinken door in ons denken en handelen. Ze passen ons. Wij geven deze kernwaarden door, binnen en buiten de scholen. Onze vier scholen: het Comenius College, College de Opmaat, Hilfertsheem College en De Savornin Lohman, hebben ieder een eigen karakter en bieden onderwijs op maat. Zij delen dezelfde centrale waarden. Waarden die zichtbaar zijn in de organisatorische, onderwijskundige en pedagogische keuzes die wij maken. Daar laten we zien wat we beloven.

Ontwikkeling
Wij zijn gericht op datgene wat leerlingen helpt om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, zodat zij zelfbewust een bijdrage kunnen en willen leveren aan de samenleving. We gebruiken actuele en relevante onderwijskundige inzichten en eigentijdse middelen om ons onderwijs kwalitatief naar een hoger plan te brengen. We gebruiken informatie uit verschillende bronnen om als maatschappelijke organisatie en als werkgever een hoog kwaliteitsniveau en prima onderwijsresultaten te realiseren. Wij bieden een breed onderwijsaanbod en zijn kleinschalig georganiseerd. Onze leerlingen brengen wij verder dan een diploma alleen: wij leiden hen op voor de wereld van morgen. Door krachtige leeromgevingen in te richten stimuleren wij iedere leerling om  te excelleren op eigen niveau.  De kwaliteiten van ieder persoon worden gezien, gewaardeerd en verder ontwikkeld .

Verbondenheid
In ons werk verbinden wij ons aan onze leerlingen en hun ouders, aan elkaar èn aan de wereld om ons heen. We nemen verantwoordelijkheid voor onze eigen rol. Wij voelen ons verbonden met de christelijke traditie en zijn geïnteresseerd in wat leerlingen beweegt en wat zij nodig hebben om het beste uit zichzelf te halen. Leren op een school van CVO ’t Gooi betekent ook nadenken over de vraag hoe je betekenis geeft aan je leven. Om dit kracht bij te zetten verbinden we vakinhouden aan levensechte vraagstukken en verleiden we onze medewerkers en leerlingen tot het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de school en de wereld daaromheen, dichtbij èn veraf. Dat maakt zowel het werk van de docent als het leren betekenisvol. We zijn daarmee scholen midden in de samenleving.

Geïnteresseerden downloaden hier de gehele tekst.


Er is een fout opgetreden. Fout: is op dit moment niet beschikbaar.
Er is een fout opgetreden. Fout: is op dit moment niet beschikbaar.
CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 65 17 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV