Organisatie

De organisatie kent een bestuursmodel met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder is belast met het bestuur van CVO 't Gooi als geheel. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen CVO 't Gooi; daarnaast geeft zij de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd advies. Het service bureau ondersteunt de Raad van Toezicht, de directeur-bestuurder en de schooldirecties. De schooldirecties zijn verantwoordelijk voor hun scholen. Directeur-bestuurder CVO 't Gooi

de heer drs. A.I.P.J. (Nol) van Beurden MEMServicebureau  

T 035 - 621 65 17

F 035 - 624 85 61

cb@cvogooi.nlManager financiën & control

de heer drs. M. (Michel) Matton

Manager personeel & organisatie

mevrouw L. (Luciënne) Stavenuiter a.i.


Informatiemanager

de heer R. Zondervan


Communicatie

mevrouw M.T. (Mascha) Alberts


Management assistent

mevrouw B. J. L. (Bianca) Kroon

Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht zijn:


Mevrouw M. Verkuijlen, lid RvT, voorzitter

Mevrouw L. Ratelband-Freutel, vice-voorzitter RvT

De heer R. Boom, lid RvT namens MR

De heer A.C. Korevaar, lid RvT

De heer D. ter Kuile, lid RvT


Ambtelijk secretaris: mevrouw B.J.L. Kroon De vestigingen hebben elk een eigen directie of schoolleiding:

Comenius College (035 - 621 57 51)Rector: de heer drs. J.G. (Johan) Veenstra 

j.veenstra@comeniusnet.nlConrector onderwijs: mevrouw F.A. (Floor) Tiesing

f.tiesing@comeniusnet.nlConrector a.i.: de heer O. (Onno) van Helden

o.vanhelden@comeniusnet.nl

College de OpMaat (035 - 695 01 72)Vestigingsdirecteur: de heer S. (Serge) Steenman - Logtenberg

s.steenman@cvogooi.nl

De Savornin Lohman (035 - 624 02 61)Vestigingsdirecteur: de heer C.A. (Cors) Westerdijk MEM

c.westerdijk@savorninlohman.nl

Hilfertsheem College (035 - 683 15 57)
Vestigingsdirecteur: de heer S. (Serge) Steenman - Logtenberg

s.steenman@cvogooi.nlAdjunct-directeur:  mevrouw M.T.W. (Marie-Trees) Meereboer

m.meereboer@hilfertsheem.nl


Er is een fout opgetreden. Fout: is op dit moment niet beschikbaar.
Er is een fout opgetreden. Fout: is op dit moment niet beschikbaar.
CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 65 17 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV