Integriteits- en omgangscode
De integriteits- en omgangscode is een verplicht document en geldt voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve van CVO ’t Gooi. De code dient als leidraad voor gedrag en verschaft helderheid over wat we van elkaar kunnen verwachten en waarop we elkaar kunnen aanspreken, daar waar het gaat om ons gedrag en handelen naar leerlingen, ouders en medewerkers. Hiermee bevorderen we een veilig leer- en werkklimaat en respectvolle en integere omgang met elkaar binnen CVO ’t Gooi.

Dit document is tot stand gekomen in goed overleg met de directies, MR en PMR van CVO ’t Gooi. Wij gaan ervan uit dat elke medewerker kennis neemt van dit document en ernaar handelt. Op de vestigingen zal aan de code de nodige aandacht worden besteed.

Integriteits- en gedragscode
Er is een fout opgetreden. Fout: is op dit moment niet beschikbaar.
Er is een fout opgetreden. Fout: is op dit moment niet beschikbaar.
CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 65 17 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV