Verzekeringen
Het bestuur is verzekerd tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid. Deze WA-verzekering biedt ondermeer dekking voor schade die door schuld, nalatigheid of onvoorzichtigheid van het schoolbestuur, de docenten of het onderwijsondersteunend personeel aan leerlingen of anderen wordt toegebracht als deze schade niet door de eigen verzekering wordt vergoed. De verzekering geldt ook tijdens excursies, werkweken e.d. in schoolverband.
De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor.

Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigendommen. Kleding, brillen, rijwielen, bromfietsen en dergelijke zijn niet verzekerd. Leerlingen kunnen op school een kluisje huren voor hun waardevolle voorwerpen.

Ongevallenverzekering
De school heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geeft uitsluitend dekking voor de gemaakte kosten voor geneeskundige behandeling en verpleging bij ongevallen die personeelsleden en/of leerlingen overkomen.
De schoolverzekering geldt tijdens het gaan van huis naar school en omgekeerd, gedurende ten hoogste een uur voor of na schooltijd, schoolexcursies e.d. Het daarbij om letselschade.

Melding ongeval
Als een kind tijdens schooltijd een ongeval overkomt, is het de taak van de ouders/verzorgers om binnen 24 uur de administratie van CVO 't Gooi in kennis te stellen. Zij ontvangen een schadeformulier voor verzending naar de verzekeringsmaatschappij. Meer informatie hierover kunt u via e-mail opvragen bij het centraal bureau van CVO 't Gooi.
Er is een fout opgetreden. Fout: is op dit moment niet beschikbaar.
Er is een fout opgetreden. Fout: is op dit moment niet beschikbaar.
Meer informatie over verzekeringen kunt u via e-mail opvragen bij het centraal bureau.
CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 65 17 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV