Onderwijs
In het koersplan 'kom verder 2013-2016: ontwikkeling in verbondenheid' hebben wij een gezamenlijke visie op leren geformuleerd gebaseerd op een brede en gevarieerde talentontwikkeling.

Ieder mens is waardevol, ieder mens bezit unieke talenten. Vanuit die overtuiging biedt CVO ’t Gooi kwalitatief hoogstaande opleidingen aan voor vmbo- (inclusief lwoo-), havo-, atheneum- en gymnasiumleerlingen uit Hilversum en omgeving. Want leren en jezelf ontwikkelen, dat doe je niet alleen, dat doe je samen, verbonden met elkaar en met je omgeving.


Ontwikkeling en verbondenheid zijn onze kernwaarden. Sterke begrippen die zullen doorklinken in ons denken en handelen. Ze passen ons. Wij geven deze kernwaarden door, binnen en buiten de scholen.


Onze vier scholen het Comenius College, College de OpMaat, Hilfertsheem-Beatrix en De Savornin Lohman hebben ieder een eigen karakter en bieden onderwijs op maat. Toch delen zij dezelfde centrale waarden. Waarden die zichtbaar zijn in de organisatorische, onderwijskundige en pedagogische keuzes die wij maken. Daar laten we zien wat we beloven. De specifieke accenten in ons handelen en in ons onderwijs hebben wij kernachtig samengevat in onze slogan: Kom verder!

Vanuit ‘verbondenheid’ prikkelen wij leerlingen om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Daar èn op school kunnen ze hun talenten ontwikkelen zodat ze herkend en erkend worden. Dat maakt zowel het werk van de docent als het leren betekenisvol. Bovendien laten wij op deze wijze zien dat het christelijk perspectief binnen CVO ‘t Gooi nog altijd actueel is.

Vanuit ‘ontwikkeling’ leggen wij accenten op sport (LOOT), kunst en cultuur, exact en techniek. Wij bieden een breed onderwijsaanbod, kleinschalig georganiseerd, geënt op de multimediale maatschappij. Onze leerlingen brengen wij verder dan een diploma alleen: wij leiden hen op voor de wereld van morgen. Iedere leerling wordt gestimuleerd om  te excelleren op eigen niveau. Leren op een school van CVO ’t Gooi betekent ook nadenken over de vraag hoe je betekenis geeft aan je leven. Om dit kracht bij te zetten verbinden we vakinhouden aan levensechte vraagstukken en voorbeelden. CVO ’t Gooi zoekt de verbondenheid met de wereld om ons heen, levert een bijdrage aan deze wereld. We zijn daarmee scholen midden in de samenleving.  

We hebben in 'Kom verder' acht speerpunten geformuleerd, waarvan er vijf betrekking hebben op onderwijs. Deze speerpunten worden hierna kort toegelicht.

1. Levensbeschouwelijke vorming in dialoog
CVO 't Gooi heeft een christelijke grondslag die wij ook in deze tijd waardevol achten. We realiseren ons tegelijkertijd dat de samenleving meer pluriform is geworden en dat het denken over christelijk identiteit niet heeft stilgestaan. Wij beogen een open omgang met de christelijke traditie,waarbij we elkaar aanspreken op de – christelijke – waarden die we willen uitdragen en niet zozeer op de persoonlijke geloofsovertuiging. Onze christelijke identiteit wordt dus bepaald door het omgaan met waarden als rechtvaardigheid, respect, gelijkwaardigheid, rentmeesterschap, geloof, hoop en liefde. Dat betekent dat medewerkers en leerlingen die geen christelijke achtergrond hebben, van harte welkom zijn, in de verwachting dat zij meewerken aan de vormgeving van onze identiteit. We gaan met onze leerlingen het gesprek aan over hoe zij zin en betekening geven aan hun leven, in relatie tot de wereld om hen heen. Wij tonen verbondenheid met de samenleving door ons in te zetten voor goede doelen, in samenwerking met de leerlingen.

2. Mediawijs in leren en communiceren
Een van de centrale waarden van CVO ’t Gooi is dat wij verbonden zijn met elkaar en met de wereld om ons heen. De inzet van digitale en sociale media maakt dat mogelijk. Wij hoeven niet de pionier te zijn op dit gebied, maar willen ook zeker niet achteraan lopen in de ontwikkeling, omdat we ervan overtuigd zijn dat we anders veel leermogelijkheden onbenut laten. We volgen de pioniers dus op korte afstand. Zo maken wij op een slimme manier gebruik van de ervaringen van anderen en zetten op een efficiënte en effectieve manier digitale en sociale media in voor de verbetering van onze organisatie en ons onderwijs.

3. School in de maatschappij
Wij rusten onze leerlingen toe voor een wereld die wij nu nog niet kennen. Om de kwaliteit van het leerproces te verhogen en op onze beurt ook een bijdrage te leveren, zoeken wij verbinding met de wereld om ons heen. Wij realiseren ons dat de wereld van de leerling 'groter' en 'anders' is geworden. Er is steeds meer aandacht voor mondiale vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, klimaat, energie, voedsel en water. Voor het succesvol functioneren in deze wereld zijn '21st century skills' van groot belang.

4. Ieder talent komt verder!
Ieder talent doet er toe. Daarom hebben we een breed aanbod in schoolsoorten, vakken en activiteiten. We stimuleren leerlngen hun talenten te ontplooien en hun grenzen te verleggen door een onderwijsaanbod voor zowel leerlingen die een extra uitdaging aankunnen als voor leerlingen die een specifieke begeleidingsbehoefte hebben.

5. Prima onderwijsresultaten
Onze kernactiviteit is het verzorgen van onderwijs. Voor ons betekent ‘de basis op orde hebben’ dat onze onderwijsopbrengsten en het onderwijsleerproces op orde zijn en dat wij handelen conform de wet op het voortgezet onderwijs.

Er is een fout opgetreden. Fout: is op dit moment niet beschikbaar.
Er is een fout opgetreden. Fout: is op dit moment niet beschikbaar.
Meer lezen?

Klik hier voor de volledige tekst van het koersplan.
CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 65 17 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV