Huisvesting

Als onderdeel van het speerpunt ‘solide organisatie’ [uit: 'kom verder 2013-2016; ontwikkeling in verbondenheid'] streven wij ernaar dat de leer- en werkomgeving leerlingen en medewerkers ondersteunt om ‘verder te komen’. Het grootste project in dit kader is op dit moment de nieuwbouw van Hilfertsheem-Beatrix samen met de naburige Da Costaschool (primair onderwijs). Voor dit project ‘HildaC’ is in 2014 het ontwerp afgerond en zijn de benodigde vergunningen verkregen. Dat was een intensief traject, met veel overleg met gemeente(raad) en omwonenden, mede omdat  er een bestemmingsplanprocedure nodig was. In december 2014 waren alle vergunningen onherroepelijk en in januari 2015 is gestart met de bouw, die ongeveer een jaar zal duren. Bijzonder is dat er op het terrein ook een buitensportvoorziening wordt gerealiseerd en dat het gebouw wordt voorzien van WKO (Warmte- en koudeopslag) en zonnepanelen. Het gebouw wordt daardoor energie-neutraal.
De gebouwen van het Comenius College, College de OpMaat en De Savornin Lohman zijn in het recente verleden nieuw gebouwd en/of gerenoveerd. Hoewel beduidend geringer van omvang dan bij HildaC, zijn er ook bij deze gebouwen zaken die aandacht vragen. Bij het Comenius College zijn dit jaar de sportvelden gerenoveerd. Verder is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de akoestiek van de muziekruimtes, wat hopelijk in het schooljaar 2015-2016 tot een oplossing leidt. Bij College de OpMaat zijn voor de tweede maal akoestische aanpassingen aan de sportzalen verricht, die gelukkig wel het beoogde effect hebben gesorteerd. Voor De Savornin Lohman is een plan gemaakt om ook de laatste onderdelen van de ‘oudbouw’ op te knappen. De uitvoering van dat plan is in de zomervakantie 2015 afgerond.
Voor het onderhoud van de gebouwen wordt door een extern bureau een meerjarenonderhoudsplan gemaakt dat tweejaarlijks geactualiseerd wordt.

In het kader van een gezonde bedrijfsvoering en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is de discussie gestart over verdergaande maatregelen ter energiebesparing en bevordering van de duurzaamheid, zoals het plaatsen van zonnepanelen op al onze gebouwen. Hiernaar vindt in het najaar van 2015 een concreet onderzoek plaats.

Wat betreft de voorzieningen in de gebouwen betreft het belangrijkste aandachtspunt de ICT-voorzieningen, relevant vanwege ons speerpunt ‘mediawijs in leren en communiceren’. In 2014 is gestart met de modernisering van (een deel van) de hardware en de gebouwen van het Comenius College, College de OpMaat en De Savornin Lohman zijn van wifi voorzien. Dat zal ook gebeuren met het nieuwe gebouw van Hilfertsheem-Beatrix.

Volg de ontwikkelingen over de nieuwbouw van Hilfertsheem-Beatrix en andere nieuwtjes ook via Twitter @CVOtgooi

CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 65 17 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV