Huisvesting

Als onderdeel van het speerpunt ‘solide organisatie’ [uit strategisch beleid 2017-2020, verbondenheid in ontwikkeling] streven wij ernaar dat de leer- en werkomgeving leerlingen en medewerkers ondersteunt om ‘verder te komen’. Het grootste project in dit kader was op de nieuwbouw van Hilfertsheem-Beatrix samen met de naburige Da Costaschool (primair onderwijs). Dat was een intensief traject, met veel overleg met gemeente(raad) en omwonenden. Bijzonder is dat er op het terrein ook een buitensportvoorziening werd gerealiseerd en dat het gebouw is voorzien van WKO (Warmte- en koudeopslag) en zonnepanelen. Het gebouw is daardoor energie-neutraal.
De gebouwen van het Comenius College, College de Opmaat en De Savornin Lohman zijn in het recente verleden nieuw gebouwd en/of gedeeltelijk gerenoveerd. Hoewel beduidend geringer van omvang dan bij HildaC, waren en zijn er ook bij deze gebouwen zaken die aandacht vragen. Bij het Comenius College zijn recent de sportvelden gerenoveerd alsmede de muziekruimtes. Zomer 2018 worden de kleedruimtes bij de sportzalen van Comenius gerenoveerd. Bij College de Opmaat zijn akoestische aanpassingen aan de sportzalen verricht.

In het kader van een gezonde bedrijfsvoering en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid worden zowel op het Comenius College als op De Opmaat een grote hoeveelheid zonnepanelen geplaatst. CVO ’t Gooi hoopt aan te sluiten bij initiatieven om de scholen “gasvrij” te maken. Voor De Savornin Lohman werd eerder een plan gemaakt om onderdelen van de ‘oudbouw’ op te knappen. De uitvoering van dat plan is in de zomervakantie 2015 afgerond. In 2017 vonden aanpassingen plaats aan het buitenterrein van de school, waaronder sporttoestellen op het voorterrein. Voor dit gebouw zullen in de nabije toekomst nog belangrijke aanpassingen nodig zijn. Voor het onderhoud van de gebouwen werd door een extern bureau een meerjarenonderhoudsplan gemaakt dat tweejaarlijks geactualiseerd wordt.
Wat betreft de voorzieningen in de gebouwen; vanwege ons speerpunt ‘mediawijs in leren en communiceren’ zijn alle gebouwen voorzien van moderne wifi en glasvezelverbindingen en moderne hardware (beamers/prowise schoolborden).


Er is een fout opgetreden. Fout: is op dit moment niet beschikbaar.
Er is een fout opgetreden. Fout: is op dit moment niet beschikbaar.

Volg de ontwikkelingen van CVO scholen en andere nieuwtjes ook via Twitter @CVOtgooi


CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 65 17 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV