Financiën
Het financieel beleid van de stichting is één van de sturingsinstrumenten om doelstellingen ten aanzien van het onderwijs te bereiken. Het financiële kader wordt bepaald door de middelen die de overheid jaarlijks structureel en incidenteel verstrekt en de daarbij behorende wet- en regelgeving. We willen binnen de beschikbare middelen een maximaal rendement in het onderwijsproces bereiken, dus onze gelden doelgericht en doelmatig inzetten. Daarbij dienen structurele inkomsten en uitgaven met elkaar in balans te zijn en incidentele gelden ook (alleen) incidenteel ingezet te worden. Op die manier blijven wij ‘financieel gezond’, één van onze speerpunten uit ‘Kom verder 2013-2016’. Zowel wat betreft de personele als de materiële exploitatie geldt dat de vestigingen een budget toebedeeld krijgen dat gerelateerd is aan het budget dat zij als zelfstandige school zouden hebben gekregen. Verder dragen de vestigingen evenredig bij aan het centrale beleid. Vestigingen beschikken op deze wijze over de financiën om hun autonomie vorm te geven. Uiteraard kan er alleen geld uitgegeven worden indien dit past binnen de vastgestelde begroting. Gemeten naar de omvang van de geldstromen is het (financieel) beleid met betrekking tot de personele formatie het belangrijkst.

CVO 't Gooi heeft het Convenant Schoolkosten ondertekend. Dit heeft tot doel de schoolkosten transparant te maken en zo beperkt mogelijk te houden. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, www.minocw.nl.

De totale schoolkosten van de diverse vestigingen voor 2015/2016 (inclusief historie) zijn te vinden in onderliggend document.
Er is een fout opgetreden. Fout: is op dit moment niet beschikbaar.
Er is een fout opgetreden. Fout: is op dit moment niet beschikbaar.
CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 65 17 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV