Algemeen
CVO 't Gooi in het kort

De Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi verzorgt onderwijs van hoge kwaliteit - van gymnasium tot leerwegondersteunend beroepsonderwijs - op vier vestigingen.
Elke vestiging richt zich op een specifiek segment van dit aanbod en kenmerkt zich door een eigen cultuur. Tezamen verzorgen de vestigingen een breed en gevarieerd aanbod van onderwijs en begeleiding, waardoor CVO 't Gooi zijn leerlingen veel te bieden heeft.
Het onderwijs is, conform de grondslag van de Stichting, geïnspireerd door de bijbelse verhalen en de daarin voorkomende waarden.
Twee waarden staan bij ons centraal:
1. Ontwikkeling van eigen talent en dat van anderen;
2. Betrokkenheid bij elkaar en bij de wereld om ons heen.

Met het profiel van Topsport Talentschool en veel aandacht voor kunst en cultuur heeft CVO 't Gooi een eigen gezicht in de regio.

Het algemeen bestuur van CVO 't Gooi is het bevoegd gezag. Het bestuur heeft een beleidsbepalende rol ten aanzien van de hoofdlijnen van het strategisch beleid en daarnaast een toezichthoudende en adviserende rol wat betreft de uitvoering van dit beleid.

Download hier de volledige tekst van de missie en visie van het CVO 't Gooi.
Er is een fout opgetreden. Fout: is op dit moment niet beschikbaar.
Er is een fout opgetreden. Fout: is op dit moment niet beschikbaar.


Geïnteresseerden kunnen hier de volledige tekst van de missie en visie van het CVO 't Gooi downloaden.
CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 65 17 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV